GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟಮ್ಮ9731851856
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ಬಿ9845491116
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜನಮ್ಮ8453637448
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು9663951260
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ಬಿ9845491116