GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಿಬಾಯಿ9632008682
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾ8151086422
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜು9902100814
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಣ್ಣ8951667479
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮದ್ ಇಲಿಯಾಜ್9945679131
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ9880889299
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧಮ್ಮ9741030378
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೂಡಾಮಣಿ9591256378
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದ9916519570
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನ ಬಾನು9901285857
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ದಿವಾಕರ್9845268774
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್9945767188