GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
Ward NumberDescriptionBeneficiary DetailsDepartment
1ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಲಿಬಾಯಿ,ವೆಂಕಟಮ್ಮ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅಮೃನ್ನಿಸಾ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥ ಕರೀಬಸಮ್ಮ ಷಫೀ ಅಹಮದ್ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಕುಬೇರ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಮ್ಮ ಬೀಬಿಜಾನ್ ರಂಗಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಿಂಗಮ್ಮ ಯಶೋದಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ಜೈಬುನ್ನೀಸಾ ಅಜರಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ