GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹದೇವಮ್ಮ9141815638
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಚಪ್ಪ9743268991
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ9740744307
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ9740744307
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಷಾನಾಯ್ಕ ಕೆ ಎನ್9741242361
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ9663460171
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ್ ಎಮ್9731397953
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥಯ್ಯ ಕೆ ಹೆಚ್9591974281
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಕ್ರ ನಾಯ್ಕ9731076745
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮ್ಮ8970101909
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮುಬೀನಾ ಭಾನು9538311916
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಜಿ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ9008815319
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ9663459725
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತ ಬಾಯಿ9741508315
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಕೆ ಟಿ7259473518