GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಎನ್9972881709
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಸಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್9945001835
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ9611431531
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ8151950229
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ .ಯು.ಚಂದ್ರಮ್ಮ7676782625
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಹೇಮಲತಾ8546908293
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ .ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ9448892748
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಹೇಮಲತಾ8546908293
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮ್ಮ8722885557
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಂಜಮ್ಮ9980502671
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾಮಣಿ9964827783
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ8151950229
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಅಮ್ಮಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾಮಣಿ9964827783