GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ9731703262
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಪಿ ರಾಧ9449797884
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ9482722326
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ9743981685
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಾಧರಯ್ಯ8197679606
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ9481488866
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಎಂ ಲೋಕೇಶ9902010038
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲಮ್ಮ9901358293
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಲಕ್ಷಿ8762942880
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಎ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್9902116822
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಾಧರಯ್ಯ8197679606
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ9482722326
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆತಂಡಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಎಂ ಶಶಿಕಲಾ9945096076