GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಜಿ9448873925
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಸಂತಕುಮಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ9449753182
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಸಂತಕುಮಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ9449753182
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಜಿ9448873925
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ9481489673
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಸಂತಕುಮಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ9449753182
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಜಿ9448873925
ತುಮಕೂರುತುರುವೇಕೆರೆಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ ಕೆ9449667409