GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
Ward NumberDescriptionBeneficiary DetailsDepartment
1ವಿವಿಧ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಯಕ್ತಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದುಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಗಂಗಾಭವಾನಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಸವರಾಜು ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ನಜೀರ್ ಶಿವಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಂಡಗಯ್ಯ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ದೂಡ್ಡಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಪಾಂಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ