GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಕಿತಾ ಆನಂದ ಬಾಂದೊಡಕರ9945259757
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮನ ಸಂತೋಷ ಮೊರಸ್ಕರ7899868089
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮನಸ್ವಿ ಮಹಾದೇವ ಧುರಿ9035623142
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನೀಲ ಬಾಬು ಮಾಜಾಳಿಕರ8147969918
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂತೋಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಸೈಲ9663663670
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೀಪಕ ಮುರಳಿಧರ ಗಡಕರ9343417801
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿಶಾ ನಾರಾಯಣ ಮಾಜಾಳಿಕರ9686241910
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಿರ ಗಣೇಶ ಪವಾರ8050423469
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಗುರವ9901912064
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಿದಾಸ ಕೋಠಾರಕರ9035125796
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಳಸೆಕರ9916573971
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಂದೇಕರ ರಾಜಾ ದತ್ತಾ9448321932
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶೀತಲ ಸಂತೋಷ ಪವಾರ9742035703
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ ಕೊಠಾರಕರ9036144727
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಛಾಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೊರಸ್ಕರ7899868089
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಿರಫ9343223128
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜಯ ಘನಶ್ಯಾಮ ಕಾಂಬಳೆ7760740600
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಮಿಳಾ ನಂದಾ ನಾಯ್ಕ9342461424
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿ ಗಣಪತಿ ಗಾಂವಕರ9632852930
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಮಾಜಾಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಧನಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ9620522030