GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಿ ಸುರೇಶ ಗೌಡ9535818155
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಖೇಮು ಪಡ್ತಿ9483501452
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಯವಿ ಮೈಕಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್8762763361
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರವೀಣ ಸುರೇಶ ದುರ್ಗೇಕರ9483668844
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಕಿತಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚಿಂಚಣಕರ9900269502
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಾ ಶಂಕರ ಗೌಡ8088903362
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತನ ಅನಿಲ ಪಡ್ತಿ8431064071
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ವಿನಾಯಕ ಗುನಗಾ8496819914
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೀವನಾ ಜಗದೀಶ ಪಡ್ತಿ9019180098
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಯವಿ ಮೈಕಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್8762763361
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆಂಡೇಕರ ದೇವಾನಂದ ಲೋಕಪ್ಪಾ9449246866
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ ಖೇಮ ಪಡ್ತಿ9480340471
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಲ್ಲವಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಆಗೇರ8494837170
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೇಬಿ ಜಯರಾಮ ಆಗೇರ9972485619
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ9343574536
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಾಂತ ಬಾಳಾ ನಾಯ್ಕ9480396288
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದತ್ತಾತ್ರಯ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ9341112802
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಯವಿ ಮೈಕಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್8762763361
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಖೇಮು ಪಡ್ತಿ9483501452
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತಾ ಗಿರಿಧರ ನಾಯ್ಕ9341612667
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕಾರವಾರಅಮದಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಧರ ರಾಮಾ ತಳೇಕರ9019167565