GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಳೇಕರSSLCOthersಕೊಳಗೆ8762758964
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಾಕರ ಪರವಾರ1-4SCಕೊಳಗೆ9686287305
Memberಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕSSLCGENಆರವ9986501198
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಕಮಲಾಕರ ಪರವಾರ5-7SCಮಧೇವಾಡಾ8277181871
Memberಶ್ರೀ ಸುರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ ಅಸ್ನೋಟಕರSSLCGENಮಧೇವಾಡಾ9342377735
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕಮಲಾಕರ ಸುಧೀರSSLCGENಮಧೇವಾಡಾ9901825262
Memberಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಗಣಪತಿ ಸಾಳುಂಕೆPost GraduationGENಮಧೇವಾಡಾ9448223325