GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ9483806090
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದಾ ಉದಯ ದೇವಡಿಗ9535290650
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹರಿಜನ9686931727
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ9483857949
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದಾ ಉದಯ ದೇವಡಿಗ9535290650
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ9483806090
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ9483857949
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗವೇಣಿ ಗುತ್ಯ ಹರಿಜನ9620593649
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ9483857949
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ9481062111
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಸಂತ ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ9886743492
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹಿನಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ9480355622
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ8762292102
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಯಡಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗವೇಣಿ ಗುತ್ಯ ಹರಿಜನ9620593649