GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ ಆನಂದ ಹೆಗಡೆ9481855948
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಗೊರವರ9481274846
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋಪಾಲ ನಾರಾಯಣ ಪಟಗಾರ9535896466
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾವ್ಯ ಕಿಶೋರ ವೆರ್ಣೇಕರ8105949311
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಗಾ ಪೂಜಾರಿ9449751540
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪವಿತ್ರಾ ಪರಶುರಾಮ ಸುಣಗಾರ9900544570
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಮಡಿವಾಳ9480579355
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಲಚಂದ್ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ9480138406
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಖಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ9481113909
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಾ ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳ7760335143
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ9980865953
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮ ವಡ್ಡರ್9483807895
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಮಡಿವಾಳ9480579355
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಖಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ9481113909
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಿಸಲಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ9449585017