GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆSSLCGENಕಾನಗೋಡ9483938582
Vice Prasidentರೇಣುಕಾ ಮಾಬ್ಲ ನಾಯ್ಕSSLCOthersಅಜ್ಜೀಬಳ9480669407
Memberಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳ5-7Othersಅಜ್ಜೀಬಳ9481105324
Memberಬಂಗಾರಿ ಜಟ್ಟ ಹರಿಜನ1-4SCಅಜ್ಜೀಬಳ9241609948
Memberಮಧುಕೇಶ‍್ವರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆSSLCGENಅಜ್ಜೀಬಳ9242068116
Memberವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆSSLCGENಕಾನಗೋಡ9483999030
Memberಶೀಧರ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ5-7Othersಕಾನಗೋಡ9481463598
Memberಗೌರಿ ಕೆರಿಯಾ ಹರಿಜನ1-4SCಕಾನಗೋಡ8762455849