GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧುಕೇಶ‍್ವರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9242068116
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳ9481105324
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀಧರ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ9481463598
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀಧರ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ9481463598
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧುಕೇಶ‍್ವರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9242068116
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9483938582
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಂಗಾರಿ ಜಟ್ಟ ಹರಿಜನ9241609948
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9483938582
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9483999030
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಮಾಬ್ಲ ನಾಯ್ಕ9480669407
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9483999030
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳ9481105324
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಂಗಾರಿ ಜಟ್ಟ ಹರಿಜನ9241609948
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಿ ಕೆರಿಯಾ ಹರಿಜನ9480623749
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕಾನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಮಾಬ್ಲ ನಾಯ್ಕ9480669407