GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9448737732
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಮಲಾಕರ ಭಟ್ಟ8762329043
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ರಘುಪತಿ ಹೆಗಡೆ9481589122
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ9481275317
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಮಲಾಕರ ಭಟ್ಟ8762329043
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ದಿ9481049824
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9448737732
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಅನಂತ ಚಲವಾದಿ9448821575
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಅನಂತ ಚಲವಾದಿ9448821575
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದೇವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ9480996004
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ದಿ9481049824
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ9481275317
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ರಘುಪತಿ ಹೆಗಡೆ9481589122
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದೇವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ9480996004
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಕೋಡ್ನಗದ್ದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ರಘುಪತಿ ಹೆಗಡೆ9481589122