GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ8762149809
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ9480944759
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ9482188635
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ9480944759
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಈಶ್ವರ ಚನ್ನಯ್ಯ9187538887
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ರಾಯ ಮರಾಠಿ9481277650
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಈಶ್ವರ ಚನ್ನಯ್ಯ9187538887
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ8762149809
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ9482188635
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ9482188598
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ವೆಂಕಟಿ ಮರಾಠಿ9482231248
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ವತಿ ಮೋಹನ ಸಿದ್ದಿ8762606024
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ9482188598
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿದೇವನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಣಪತಿ ಮರಾಠಿ9448192866