GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ದಯಾನಂದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ9480909528
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬಸವಣ್ಣಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ9449674284
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್ ಮರ್ದಾನ್ ಸಾಬ್9845850841
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ9241238963
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಭಟ್ಟ9731772055
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ9448905844
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ದಯಾನಂದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ9480909528
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಮಾಕಾಂತ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ9480909528
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ9242394418
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ನಾಗಪ್ಪ ಹುಲ್ಮನಿ9972712227
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವರಾಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ9480929249
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂಗಾರ್ಯ ಮಡಿವಾಳ8762883863
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಭಿಷ್ಠ ನಾಯ್ಕ9483807719
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಮೇಶ ಹಳೆಬಂಕಾಪುರ9008231228
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಬಿ ಅಬ್ದುಲ ಶುಕೂರ9632320783
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಇಸಳೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ8277089108