GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ರಿ8762632830
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಧಾಕು ಮರಾಠಿ9481630140
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಧಾಕು ಮರಾಠಿ9481630140
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ರಿ8762632830
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜ ರುಕ್ಯಾ ಮರಾಠಿ9482652083
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಧುರಿ ಹೂವಾ ಗೌಡ9449601062
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧುಕೇಶ್ವರ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ8283246522
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜ ರುಕ್ಯಾ ಮರಾಠಿ9482652083
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧುಕೇಶ್ವರ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ8283246522
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಧಾಕು ಮರಾಠಿ9481630140
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧುಕೇಶ್ವರ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ8283246522
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜ ರುಕ್ಯಾ ಮರಾಠಿ9482652083
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ರಿ8762632830
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಮಧುಕರ ಜೋಗಳೇಕರ9481222840
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬಂಡಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಧುರಿ ಹೂವಾ ಗೌಡ9449601062