GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ಕೊವೇರ8861426466
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಟರಾಜ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೊಸುರ9740958748
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪುತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಡಿಹಿಂದ್ಲರ9480086009
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾಬಿ ಬಾಬಾಜಾನ ಮಿಠೆಗಾರ9008919616
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಲೂರ9663239816
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ಮಂಜಪ್ಪ ದಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ8971420332
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಸಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಾಡರ9686948221
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಬಂಗಾರಸ್ವಾಮಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮಠ9901842979
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪುತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಡಿಹಿಂದ್ಲರ9480086009
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಪಾರ್ಸೇರ9611383659
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಲೂರ9663239816
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಯಾಲಕ್ಕಿ8722697742
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾಬಿ ಬಾಬಾಜಾನ ಮಿಠೆಗಾರ9008919616
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳಾ ದ್ರುವರಾಜ ಸಾಕೆಣ್ಣನವರ9535272917
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಯಾಲಕ್ಕಿ8722697742
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಮಶ್ಯಾದ ಹಜರತಲಿ ಬಾಳೆಂಬಿಡ9741579371
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಂಡೊಜ್ಜಿ9483962087
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಬಂಗಾರಸ್ವಾಮಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮಠ9901842979
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9481157322
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಾ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ರಾಮಾಪುರ9611774197
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಬೋಡಿಗೆಪ್ಪ ಕೊರಚರ9741653422
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಬದನಗೋಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳಾ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ9901000860