GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Memberಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆರೆಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ5-7GEN2 ನೇ ವಾರ್ಡ ಕಡಗೋಡ ಬನವಾಸಿ8861427172
Memberಶ್ರೀ ಬಸವ ದುರ್ಗಣ್ಣ ತಾವರೇರ1-4SC ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9901722520
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವಿಜಯ ಮಾಳವದೆSSLCOthers ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9620416145
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾ ಜೈರುದ್ಧೀನ ಅಂಡಗಿSSLCOthersಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9591105091
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಜನ1-4SCಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ8971154224
Memberಶ್ರೀ ಶಿವಣ‍್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಹರಿಜನ5-7SCಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9731890585
Memberದೀಪಕ ಗಣಪತಿ ಬಂಗ್ಲೆSSLCGENಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9972620811
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಹನುಮಂತ ಮಕ್ರಳ್ಳಿ5-7STನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9591639347
Memberಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ ಪದ್ಮಪ್ಪ ಕಾನಳ‍್ಳಿSSLCGENನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9902428859
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಫಡಕೆII PUCOthersನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9611112974
Memberಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಮದಾಸ ಚೌಧರಿII PUCGENಐದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9449454458
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮಂಜಪ್ಪ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ1-4SCಐದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9481049886
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೇಖರ ಪಿಳ್ಳೆSSLCOthersಐದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9481237157
Memberಶ್ರೀ ಮಖಬೂಲಅಹಮ್ಮದ ಸೈಯದ ಮೊಯುದ್ದೀನ ಸುರಳ್ಳೇಶ್ವರ5-7Othersಐದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9448924355
Memberಸಿದ್ಧವಿರೇಶ ಮೇಘರಾಜ ನರೆಗಲ್II PUCGENಐದನೇ ವಾರ್ಡ ಬನವಾಸಿ9986091632