GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ9482668340
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ8277348892
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ8277348892
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗೌಡ9449371191
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗೌಡ9449371191
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಮಾಬ್ಲೇಶ್ವರ ಮುಕ್ರಿ9480989417
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ8277348892
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ9483484047
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಬಾ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮುಕ್ರಿ8762633440
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಬಾ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮುಕ್ರಿ8762633440
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ9483484047
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಾ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ9480779831
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ9448965392
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ9482668340
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಭೈರುಂಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ9448965392