GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿವಾನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಧರ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ8762328710
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿವಾನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ9480460796
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿವಾನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಸೂಯಾ ಶಾಂತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ8277751451
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿವಾನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ8861666006
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿವಾನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್8762194977