GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ9880300418
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ9242175538
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧರ ಜಾನು ಮರಾಠಿ9483310291
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಾ ಅನಂತ ಹರಿಜನ9481342844
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ9483263081
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾಮತಿ ತಿಮ್ಮ ಗೌಡ9482216373
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ9483263081
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾಮತಿ ತಿಮ್ಮ ಗೌಡ9482216373
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ9880300418
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಗಣಪತಿ ಹರಿಜನ9482471421
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣಪತಿ ನಾಗೂ ಗೌಡ9483669448
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ9880300418
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣಪತಿ ನಾಗೂ ಗೌಡ9483669448
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ9482968509
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಶಿವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ9242175538