GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಟ್ಟGraduationSCಸುಗಾವಿ9861626804
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ರಾಜಪ್ಪ ಎಚ್ STಸುಗಾವಿ8277676350
Memberಶ್ರೀ ಕೇಶವ ದ್ಯಾವಾ ಬಡಗಿII PUCGENಸುಗಾವಿ9482191163
Memberಶ್ರೀ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ GENಬೆಂಗಳೆ9483999278
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ GENಬೆಂಗಳೆ8384290611
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ Othersಬೆಂಗಳೆ9980212468
Memberಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಚಂದ್ರ ಚನ್ನಯ್ಯPost GraduationSCಬಿದ್ರಳ್ಳಿ9448874079