GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸುಗಾವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ8384290611
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸುಗಾವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ರಾಜಪ್ಪ ಎಚ್8277676350
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸುಗಾವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಚಂದ್ರ ಚನ್ನಯ್ಯ9448874079
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸುಗಾವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಟ್ಟ9861626804