GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಸೂಯಾ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ9449480882
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9448142898
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಣಪತಿ8283260297
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾದೇವಿ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ರಿ9481062167
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ9482472064
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌಡ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವು8762940244
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಣಪತಿ8283260297
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9448142898
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ9480371515
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ9448142898
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಸೂಯಾ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ9449480882
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ9482472064
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಲಾ ಮಂಜುನಾಥ ಮುಕ್ರಿ9483791878
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಸಾಲ್ಕಣಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌಡ ಭಾರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ9448482136