GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಧ್ರಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ9480210955
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ8105873398
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಭೀಮಬಾನು ಮುನೀರ ಸಾಬ8861034787
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಗಾರಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯ9591525054
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಜಗದೀಶ ಹರಿಜನ9731712508
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಗುತ್ಯಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯ8971149752
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಸವ ಬಂಗಾರಣ್ಣ ಕುಪಗಡ್ಡಿ9663020855
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಗುತ್ಯಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯ8971149752
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ (ಮಾದರ)7026822250
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ9902205748
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಅಂಡಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಗಾರಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯ9591525054