GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿ ನಾಯ್ಕ9480016702
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರವ್ವ ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪ ನಂಜಣ್ಣನವರ9972663948
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೈತ್ರಾ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ9480452700
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪವನಕುಮಾರ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ9900299487
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಢೋಣಿ8197573763
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಧರ ಡಿ ನಾಯ್ಕ8971722060
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮಡಿವಾಳ9535645274
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಧರ ಡಿ ನಾಯ್ಕ8971722060
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ8277383776
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಬುರಿಯಾ ಕಾನಡೆ9480508618
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ಟ9481862389
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿ ನಾಯ್ಕ9480016702
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪವನಕುಮಾರ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ9900299487
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಢೋಣಿ8197573763
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಣೇಶ ಗೌಡ9241853812
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಬುರಿಯಾ ಕಾನಡೆ9480508618
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮಡಿವಾಳ9535645274
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ8277383776
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೈತ್ರಾ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ9480452700
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುತ್ತಗಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ಟ9481862389