GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಶಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ9482435479
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರ್ಮಿಳಾ ಸಹೂದ್ ಖಾನ್8762957859
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎಚ್ ಸ್ವಪ್ನ9483371128
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಭಾ ಮಹೇಶ ಭಂಡಾರಿ8277675926
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಲಾ ದಾಮೋದರ ಮುಕ್ರಿ8277794152
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೀಪತಿ ಬಾಂದೇಕರ್9481277896
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಶಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ9482435479
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9480211115
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎಚ್ ಸ್ವಪ್ನ9483371128
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ9480211115
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹುಲೇಕಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಬ್ದುಲ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ9480460966