GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿವಾಕರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಯತೊಂಡೆ9964367641
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಶೇಖರ ಚಲವಾದಿ8277088875
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ8495902035
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಚಾ ಮಾಸ್ತ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ9482435359
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಾನಪ್ಪ ಹುಲಿಯಾ ನಾಯ್ಕ9480752338
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ8495902035
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿವಾಕರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಯತೊಂಡೆ9964367641
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ9480441714
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲಾ ಲಿಂಗರಾಜ ತಳವಾರ9482138678
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಾನಪ್ಪ ಹುಲಿಯಾ ನಾಯ್ಕ9480752338
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಚಾ ಮಾಸ್ತ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ9482435359
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಹಲಗದ್ದೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲಾ ಲಿಂಗರಾಜ ತಳವಾರ9482138678