GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ರಘು ಚೆನ್ನಯ್ಯ8277740824
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಮ್ಮಾ ಹರಿಜನ9449393486
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಜಾನನ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ9449453744
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಮ್ಮಾ ಹರಿಜನ9449393486
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವ್ಯಾ ಗುರುಪಾದ ನಾಯ್ಕ8762504060
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಗಿರೀಶ ಹೆಗಡೆ9483613935
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ9449671957
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವ್ಯಾ ಗುರುಪಾದ ನಾಯ್ಕ8762504060
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ9449671957
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ರಘು ಚೆನ್ನಯ್ಯ8277740824
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಗಿರೀಶ ಹೆಗಡೆ9483613935
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಜಾನನ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ9449453744
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿಹರ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ9481862396
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಸಿರ್ಸಿಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿಹರ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ9481862396