GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಳಮ್ಮ9481054704
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಕ್ಕ7760692310
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್9632991788
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮರಾಜು ಜಿ ಎನ್9741063338
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್9886340236
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾಜಿರಾಬಿ9663063761
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೈರೇಗೌಡ8150848608
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ8453676028
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್9731383869
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ9663327274
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಾವತಿ9844133075
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜ ಆರ್9663851967
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟನರಸಯ್ಯ9886340236
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶೀಲಾ9483854208