GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ9740177562
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಣ್ಣ9741353999
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್ ವಿ9901949478
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್ ವಿ9901949478
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಣ್ಣ9741353999
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಪರತ್ನಮ್ಮ9972155831
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕೆಶ್ ಜಿ ಇ9901979430
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್9972385754
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಬೀರ್ ಪಾಷ9916562236
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಲಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯಮ್ಮ9741037398