GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮವಸಂತಯ್ಯ9980900527
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿಲ್ ಷದ್ ಬೀ9686348772
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮ್ಮ9901974600
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಸುಂದರ9141738811
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಹುಬಲಿ ಎಂ.ಡಿ9164239844
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಸುಂದರ9141738811
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿಂಗ್ರೀಗೌಡ9480514944
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉರೂಫ್ ನಾಗಮ್ಮ9901074739
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಜಿ ಅರವಿಂದ9739175226
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮದ್ ಆರೀಫ್ ಪಾಷ9611758876
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ9141353291
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉರೂಫ್ ನಾಗಮ್ಮ9901074739