GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಗ್ಯ9449956942
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ8970336761
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ9902580228
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿ ಜಿ9141095068
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9591000893
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ9902352194
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವನಜಾಕ್ಷಿ ಡಿ ಎಂ9986597057
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಕ್ಕ9611522035
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ9164988795
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಶ್ರೀಗಿರಿಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಎಂ9743505398