ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
BADAMI30300
BAGALKOT30300
BILAGI24240
HUNGUND19190
JAMKHANDI26260
MUDHOL24240
ILAKAL16160
GULEDAGUDD12120
RABAKAVI BANAHATTI17170
TOTAL1981980