ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KASAGATTA PURAYes
RAJAANU KUNTEYes
DODDA JAALAYes
BANDIKODAGE HALLIYes
BAAGALOORUYes
BETTA HALSOORUYes
MARENAHALLIYes
SHIVA KOTEYes
GANTIGAANAHALLIYes
SINGANAAYAKANA HALLIYes
SONNAPPANA HALLIYes
SONNENA HALLIYes
ARAKEREYes
HUNASEMAARANA HALLIYes
HURALICHIKKANA HALLIYes
HESARU GHATTAYes
CHIKKA JAALAYes
VADERAHALLIYes
MEENUKUNTEYes
SATHANOORUYes