ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
AURAD21210
BASAVAKALYAN32320
BHALKI40400
BIDAR35350
HUMNABAD19190
KAMALNAGAR18180
HULSOOR660
CHITAGUPPA14140
TOTAL1851850