ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
BASAVANA BAGEVADI15150
VIJAYAPURA17170
INDI38380
MUDDEBIHAL21210
SINDGI29290
NIDAGUNDI11110
KOLHAR10100
BABALESHWAR16160
CHADACHAN13130
DEVARAHIPPARAGI14140
TALIKOTI14140
TIKOTA15141
TOTAL2132121