ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
DHARWAD35350
HUBBALLI26260
KALGHATGI28280
KUNDGOL26260
NAVALGUND16160
ALANAVAR440
ANNIGERI990
TOTAL1441440