ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
GADAG27270
MUNDARAGI19190
NARAGUND13130
RON24240
SHIRAHATTI14140
GAJENDRAGAD11110
LAXMESHWAR14140
TOTAL1221220