ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
AFZALPUR28280
ALAND47470
CHINCHOLI36351
CHITTAPUR43421
KALABURAGI41410
JEVARGI42420
SEDAM27270
TOTAL2642622