ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
AFZALPUR28280
ALAND47425
CHINCHOLI36297
CHITTAPUR432716
KALABURAGI412912
JEVARGI422517
SEDAM27270
YADRAMI17170
KAMALAPUR18180
KALAGI17170
SHABAD440
TOTAL32026357