ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
BYADGI21210
HANAGAL42420
HAVERI33330
HIREKERUR392019
RANEBENNUR40400
SAVANUR21210
SHIGGAON28280
RATTIHILLI26197
TOTAL25022426