ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
GANGAVATI421824
KOPPAL38380
KUSHTAGI36360
YELBURGA372215
KARATAGI13130
KANAKAGIRI11110
KUKNOOR15150
TOTAL19215339