ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
KRISHNARAJPET34340
MADDUR42420
MALVALLI39390
MANDYA46460
NAGAMANGALA28271
PANDAVAPURA24240
SHRIRANGAPATTANA21210
TOTAL2342331