ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Taluk NameNo. Of GPsCreatedNot Created
SHAHPUR24240
SURPUR23230
YADGIR22220
GURUMUITKAL18180
WADEGERA17170
HUNASAGI19190
TOTAL1231230