ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
1147816ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿಮಾಱಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಕಣಗಲಾ ,Work Completion2250000D K KURANI(BGHPK6098L)
2147880ಅಮ್ಮಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ OT ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವದು 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಅಮ್ಮಣಗಿ ,Work Completion2250000N B Kutoli(CKQPK4985A)
3148310ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಾ೵ಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಬಡಕುಂದ್ರಿ ,Work Completion2250000Santosh Ramesh Ambale (AYDPA6948G)
4148440ಉ-ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ೵ಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಉ-ಖಾನಾಪುರ ,Work Completion2250000Anil H Ambi(ALCPA2698B)
5163574ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-1) 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಇಂಗಳಿ ,Work Completion3000000K S SHINDE(AVKPS7969M)
6163582ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-2) 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಇಂಗಳಿ ,Work Completion3000000K S SHINDE(AVKPS7969M)
7197904ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಹೊಸಗಡ (ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ) ,Work Completion2250000S I Parit(AMCPP9205A)
8211198ಗುಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಗುಡಸ ,Work Completion2250000S M Naik (AKPPN9885K)
9212867ಯಮಕನಮಡಿಱ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರ್ಡಡ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಯಮಕನಮರಡಿ ,Work Completion540000S R Shinde (AAGAS6163H)
10214424ಯಮಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಚಿಕೊಳ್ಳಮಠ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಯಮಕನಮರಡಿ ,Work Completion1710000Babu S. Waddar (AKBPV6077F)
111021149ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಮೂರ (ನಿಂಗಾಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಚಿಲಮೂರ ,Work Completion380000378406 V R Gangaraddi(BDDPG1015L)
121021152ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಟಕೋಳ ,Work Completion342000331982 V R Gangaraddi(BDDPG1015L)
131021157ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ. ಚಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕೆ. ಚಂದರಗಿ ,Work Completion202000201271P M Sattigeri(CIOPS4582F)
141021160ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (SCP)SC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹುಲಕುಂದ ,Work Completion445000423482P M Sattigeri(CIOPS4582F)
151021165ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ನರಸಾಪೂರ ,Work Completion2000019972B K KOPPAD(AHOPK1570C)
161021166ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮುಳ್ಳೂರ ,Work Completion2000019064Shivanand Mallappa Somagond(CIEPS1794M)
171076947construction public toilet at ANKALE village in hkr tqOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅಂಕಲೆ ,Work Completion6150000SHIVAJI RAOSAHEB MAGADUM(ALWPM4293J)
181077538ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲನಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುSC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ,Work Completion6550000IQBAL SHIVAPUR(APXPS8768R)
191107464ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮಲ್ಲಾಪೂರ. ಪಿ.ಜಿ. ,Work Completion4500000R S GADIWADDAR(BCAPG8600H)
201111791ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅವರಾದಿ ,Work Completion2200000C K UTAGI(ABQPU1318L)
211111810ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕೌಜಲಗಿ ,Work Completion1450000V B B PATIL(BYDPP2821E)
221120925ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುSC2014-15(Spilover to 2015-16 )ತವಗ ,Work Completion3000000I B BANGARI(AERPB7796P)
231121029ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮದವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುSC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮದವಾಲ ,Work Completion3360000M M KADAKABHAVI(CIZPK7080B)
241121289ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ ತಂಗುದಾನ ನಿರ್ಮಿಶುವುದುOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕೊಳವಿ ,Work Completion3090000L N PUJERI(AIVPP3912F)
251121595ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬೆಟಗೇರಿ ,Work Completion5000000S S SHIVAPUR(FDQPS5668A)
261121644ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕೇರೂರ ,Work Completion3500000Santosh K Kamble(AWJPK9546J)
271122681Aratal GP Near Anaganawadi building Ramp NirmanaOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅರಟಾಳ ,Work Completion600000Ramesh Y Dhumale(BDXPD5093B)
281127223Krishna kittur KBS School ramp nirmana in Athani TalukaOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ,Work Completion500000SHIVAPPA BASAPPA NAGARAL(ASZPN4831C)
291127300constuction of ram to tiolet room at ANKALE village in hkr tqOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅಂಕಲೆ ,Work Completion220000SHIVAJI RAOSAHEB MAGADUM(ALWPM4293J)
301128576ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ವಾಳಕಿ ,Work Completion5000000GOURAPPA JANAPPA KAMBLE(COGPK4074J)
311129330ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾ‍ಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಸಾಂಬ್ರಾ ,Work Completion1400013625P S N BHAT(AIHPB8525G)
321129453ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾ‍ಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ,Work Completion1400013694P S N BHAT(AIHPB8525G)
331132186ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ222ಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಖಡಖಲಾಟ ,Work Completion2000000MAHADEV A NAIK(AFWPN9624G)
341136421ಬೆ.ತಾ ಕಿಣಯೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಿಮಾ‍ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಿಣಯೇ ,Work Completion200000199460Rakesh Ramesh Karadi(DKQPK4949M)
351136771Construction of Samudhaya Bhavana in Macche VillageOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮಚ್ಚೆ ,Work Completion455000454787SAGAR LAXMAN BADASKAR(ATQPB1443F)
361136974ಬೆ.ತಾ ನಾವಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ನಾವಗೆ ,Work Completion255000254435Rakesh Ramesh Karadi(DKQPK4949M)
371137087ಬೆ.ತಾ ಕುರಬರಹಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಧಾಮಣೆ(ಎಸ್‌) ,Work Completion465000464330Rakesh Ramesh Karadi(DKQPK4949M)
381137147ಬೆ.ತಾ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಱಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಯಳ್ಳೂರ ,Work Completion1400013962Rakesh Ramesh Karadi(DKQPK4949M)
391137206ಬೆ.ತಾ ನಾವಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಱಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ನಾವಗೆ ,Work Completion1400013962Rakesh Ramesh Karadi(DKQPK4949M)
401140879ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅವರಾದಿ ,Work Completion2250000C K UTAGI(ABQPU1318L)
411141487ಬೆಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಛಾವಣಿ ನಿಮಾ೵ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ,Work Completion5000049967Shankargouda G Patil(ANAPP9015D)
421144503ಬೆ.ತಾ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾ‍ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ,Work Completion286000284048PRAKASH YALLAPPA KELGERI BGM(CKGPK8992P)
431144666ಬೆ.ತಾ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಸಂಗಮೇಶ‍್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ,Work Completion1400012911PRAKASH YALLAPPA KELGERI BGM(CKGPK8992P)
441144921ಬೆ.ತಾ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಶಿದ್ದನಬಾವಿ ದರಿದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ ,Work Completion169000168002SHIVANADA N NAIKAR(ALJPN6193R)
451148684ಬೆ.ತಾ ಸೋನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಸೋನಟ್ಟಿ ,Work Completion1400013664BASAVARAJ BHARAMA SUTAR BGM(BRJPS8096K)
461151984ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಮಾ೵ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಡೋಲಿ ,Work Completion255000254871Ramesh H Ankale(AMSPA3459R)
471152050ಬೆ.ತಾ ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹಿಂಡಲಗಾ ,Work Completion1400013664NARAYAN S AGAISGEKAR(AEQPA7786K)
481152329ರಾಮದುಗ೵ ತಾಲೂಕಿನ ತುರನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ೵ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ತುರನೂರ ,Work Completion300000297265Ravindrakumar Beemapp Morabad(ambpm3017e)
491152355ರಾಮದುಗ೵ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ೵ಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಟಕೋಳ ,Work Completion300000295169Lakshman M Kamannavar(BKSPK4218B)
501211547ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಮಾದರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣ.Others2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಡೋಲಿ ,Work Completion1400013664Ramesh H Ankale(AMSPA3459R)
511233881Construction of Anganawadi building near harijankeri at Darur Village in athani talukaSC2015-16ದರೂರ ,Work Completion650000577767SALIM F MULLA(AUIPM5239R)
521233891Construction of School building to kannada boys school at Faridakhanawadi village in Athani talukaOthers2015-16ಫರಿದಖಾನವಾಡಿ ,Work Completion590000496887Sandeep S Kharade(BKXPK0103N)
531236466Construction of rangamandira at Ramgurwadi village in Khanapur talukaOthers2015-16ರಾಮಗುರವಾಡಿ ,Work Completion500000492112SANTOSH TUKARAM GURAV(BADPG3447F)
541236467Construction of ramp to Rangamandira at Ramgurwadi village in Khanapur talukaOthers2015-16ರಾಮಗುರವಾಡಿ ,Work Completion2500024600SANTOSH TUKARAM GURAV(BADPG3447F)
551241301ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅರಟಗಲ್ ,Work Completion180000175247Yallappa Venkappa Bhajantri (APAPB4997G)
561241309ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಜಿ.ಜಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್‍ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮುನವಳ್ಳಿ ,Work Completion500000498032SIRAJ MIRASAB HADAGALI(AAWPH1966Q)
571241314ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮುನವಳ್ಳಿ ,Work Completion180000179417SIRAJ MIRASAB HADAGALI(AAWPH1966Q)
581241329ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಕಗದಾಳ ,Work Completion300000299721Maktumsab Sultansab Dotyal(BCKPD9708B)
591242009ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸುತಗಟ್ಟಿ ,Work Completion235000231783Yallappa Basappa Garagad(AHWPG5393B)
601242021ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ ಅಳವಡಿಸುವುದುOthers2015-16ಅಸುಂಡಿ ,Work Completion300000299290Yallappa Basappa Garagad(AHWPG5393B)
611242023ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅಸುಂಡಿ ,Work Completion140000134307Yallappa Basappa Garagad(AHWPG5393B)
621242227Construction of Anganawadi building Haijankeri No-2 at Shiraguppi Village in athani talukaSC2015-16ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ,Work Completion650000601479R S DONGARE(AVUPD5217B)
631242230Construction of Anganawadi building Haijankeri No-2 at Mole Village in athani talukaSC2015-16ಮೋಳೆ ,Work Completion650000566500BALAKRISHNA P CHAVAN(ALIPB7368P)
641242231Construction of Class Room building to Marathi Boys school at Madabhavi Village in athani talukaOthers2015-16ಮಧಬಾವಿ ,Action Plan5900000 
651242234Construction of Ramp to Higher Primary school at Shegunashi Village in athani talukaOthers2015-16ಶೇಗುಣಶಿ ,Work Completion5600055944SALIM F MULLA(AUIPM5239R)
661242239Construction of Ramp to Shasakar Model School at Telasang Village in Athani TalukaOthers2015-16ತೆಲಸಂಗ ,Work Completion4600045945B K SANKAPAL(CDUPS8354N)
671242240Construction of Toilet to Badavagol vasti school at Kottalagi village in Athani TalukaOthers2015-16ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ,Work Completion5000049936B K SANKAPAL(CDUPS8354N)
681242242Construction of Toilet to Kendra school at Kakamari village in Athani TalukaOthers2015-16ಕಕಮರಿ ,Work Completion5000049936B K SANKAPAL(CDUPS8354N)
691242243Construction of Ramp to Kannada Boys schoolFaridakhanawadi (Khilaradaddi Banad Nala) village in athani TalukaOthers2015-16ಫರಿದಖಾನವಾಡಿ ,Action Plan500000 
701242246Construction of ramp to Marathi Boys school at Madabhavi Village in Athani TalukaOthers2015-16ಮಧಬಾವಿ ,Work Completion5600053600B K SANKAPAL(CDUPS8354N)
711243880Construction of Jimakhana Hall Near Govt Kannada School at SC Area Shegunashi Village in Athani TalukaSC2015-16ಶೇಗುಣಶಿ ,Work Completion300000297408P B TELI(ATNPG7300D)
721243884Construction of Jimakhana Hall to Govt High school at Satti village in Athani TakukaOthers2015-16ಸತ್ತಿ ,Work Completion290000285813SALIM F MULLA(AUIPM5239R)
731243889Construction of Anganawadi Building at Kittur Vasti in Burlatti Village in Athani TalukaOthers2015-16ಬುಲಱಟ್ಟಿ ,Work Completion650000597519Ishwar R Mujagoni(AIEPM2857P)
741243890Construction of School Building at Indira Nagar Parthnahalli Village in Athani TalukaOthers2015-16ಪಾಥಱನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion650000580065Ishwar R Mujagoni(AIEPM2857P)
751243892Construction of School Building at kannada Bos School in Khilaradaddi Banad Nala Telasang Village in Athani TalukaOthers2015-16ತೆಲಸಂಗ ,Work Completion500000488417B K SANKAPAL(CDUPS8354N)
761243895Construction of Class Room Building at Primary School Balligeri Village in Athani TalukaOthers2015-16ಬಳ್ಳಿಗೇರಿ ,Work Completion650000591915Purandar B Kamble(AXGPK5951R)
771243898Construction of Anganawadi Building at Kidagedi Harijanakeri at Navalihal Village in Athani TalukaSC2015-16ನವಲಿಹಾಳ ,Work Completion650000570492Mallappa Y Halli(AFNPH7563M)
781244005ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199824Yallappa Venkappa Bhajantri (APAPB4997G)
791248607ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಯರಗಟ್ಟಿ ,Work Completion2140000213120Basavaraj K Halli(AJNPH8374G)
801248615ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಿರಕ್ತಮಠ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ರೈನಾಪೂರ ,Work Completion300000299954Somaling H Dasappagol (AOCPD3221J)
811248632ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಲ್ಲೂರ ,Work Completion250000249408Abdul D Nadaf(AKPPN1886J)
821248634ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮುರಗೋಡ ,Work Completion365000363569S P Lamani(ACWPL1006D)
831248656ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ (ವೆಂಕಟೇಶನಗರ)ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಕಾರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡೆ ,Work Completion424000415257Ramashekhar Laxman Dodamani(BMJPD4012K)
841248660ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಾಂಡಾ (ರೇಣುಕಾ ನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುST2015-16ಯಲ್ಲಮ್ಮತಾಂಡಾ ,Work Completion315000314139PRAKASH R LAMANI(AKXPL7699B)
851248679ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಯಾನಗರ ಶ್ರಿ ಬಂಡೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಯರಗಟ್ಟಿ ,Work Completion150000149853Basavaraj K Halli(AJNPH8374G)
861248704ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ ,Work Completion300000299326S P Lamani(ACWPL1006D)
871248710ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮನಿಕಟ್ಟಿ ,Work Completion300000299640Bhimappa Dyamappa Muragod(BQUPM5414M)
881248860ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00 ದಿಂದ 60.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಖಡಖಲಾಟ ,Work Completion200000193476MAHADEV A NAIK(AFWPN9624G)
891248892ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಕೊರವಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(0.00 ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಶಿರಗಾಂವ ,Work Completion200000184604M M NOOLI(BMNPM7901C)
901248908ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.SC2015-16ಮಾಂಜರಿ ,Work Completion100000099732DAYANAND MAHADEV MINACHE(AWZPM8363P)
911248941ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಗನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮನಗರ (S.C.ಕಾಲೋನಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00 ದಿಂದ 100.00 ಮೀಟರ)SC2015-16ಕೊಗನ್ನೋಳಿ ,Work Completion200000188039SUDHAM N KHADA(CKHPK6168G)
921249541ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಚೈ0.00 ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಭೋಜ ,Action Plan2000000 
931249555ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(S.C)SC2015-16ಶಮನೇವಾಡಿ ,Work Completion400000398014J B Malage(BHIPM6408C)
941249610ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ S.C ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಸಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00 ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಅಕ್ಕೊಳ ,Work Completion200000197816Siddharth Manohar Ghaste(AZPPG2603R)
951249615ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೀದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಳದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯ ಪಕ್ಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಕರೋಶಿ ,Work Completion200000197882SUDHAM N KHADA(CKHPK6168G)
961249629ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(0.00ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಕಬ್ಬೂರ ,Work Completion200000198365SURAJ PEERAPPAGOL(CDBPP2494P)
971253178ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಜ್ಜನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ನೇಸರಗಿ ,Work Completion300000296778Ashok S Hosur(ACBPH0118D)
981253195ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಭಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮದನಬಾಂವಿ ,Work Completion110000109749Iranna Rudrappa Angadi(AUTPA1493L)
991253204ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Work Completion360000356486A F Hammannavar(AGGPH6399P)
1001253224ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಬರ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶವಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Work Completion200000200000Abbasali I Kashimanavar(DDGPK7887F)
1011253232ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಕೊಟಬಾಗಿ ,Work Completion150000149460Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1021253260ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಚ್ಚನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಬಚ್ಚನಕೇರಿ ,Work Completion150000149631Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1031253271ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ,Work Completion150000149631Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1041253285ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಟ್ಯಾಲ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಮಟ್ಯಾಲ ,Work Completion160000159681Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1051253300ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಸಂಪಗಾಂವ ,Work Completion200000199851MANJUNATH BASAPPA DHARENNAVAR bgm(ATDPD4368E)
1061253314ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ದೊಡವಾಡ ,Work Completion270000269845Ningappa G Bandiwaddar (BGSPB9071R)
1071253349ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತುರಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ತುರಮರಿ ,Work Completion310000308958Ramesh S Mokhashi(ANTPM5905E)
1081253350ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪ ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಕಾದರವಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199790A F Hammannavar(AGGPH6399P)
1091253354ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ದೊಡವಾಡ ,Work Completion251000249298Ningappa G Bandiwaddar (BGSPB9071R)
1101253355ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಂವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಬಾಂವಿಹಾಳ ,Work Completion172000170672Raju Mallappa Jangati(AJDPJ5424H)
1111253357ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಐ.ಬಿ. ಗೆ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ನೆಲಹಾಸು ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಕಿತ್ತೂರ ,Work Completion200000199985Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1121253359ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ನೇಗಿನಹಾಳ ,Work Completion387000386093Shivanand Yallappa Diwanad(AENPD2033H)
1131253361ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ,Work Completion200000198437Suresh S Badigeri(AXBPB7337H)
1141253362ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ ಸಂಗಣ್ಣವರ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿಮಾಱಣSC2015-16ಕಿತ್ತೂರ ,Work Completion348000347030R D Hiremath(AEKPH9592L)
1151253364ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಂವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣST2015-16ಬಾಂವಿಹಾಳ ,Work Completion200000194715Raju Mallappa Jangati(AJDPJ5424H)
1161253366ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರೆಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪ ,Work Completion188000183989Mahantesh S Gadag(AYWPG8609D)
1171253367ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಚನ್ನ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಪಂಗಡ)ST2015-16ನೇಸರಗಿ ,Work Completion250000249708CHANDRAKANT S MUTTALMURI(AJWPM2934J)
1181253368ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Work Completion5000048936A F Hammannavar(AGGPH6399P)
1191253370ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತುರಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ತುರಮರಿ ,Work Completion5000049889Ramesh S Mokhashi(ANTPM5905E)
1201253371ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ದೊಡವಾಡ ,Technical Approval Stage490000 
1211254840ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿ ತೇಗೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ತೇಗೂರ ,Work Completion400000399051YALLAPPA H KALLAVADDER(AYOPK8287B)
1221254848ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದರಿದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕಿತ್ತೂರ ,Work Completion400000399936YALLAPPA H KALLAVADDER(AYOPK8287B)
1231254856ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಮಠದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000198821Jagadeesh D Hiremath(ACLPH8532K)
1241256270ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(70 ಮೀ)ST2015-16ವಾಳಕಿ ,Work Completion120000118300M M NOOLI(BMNPM7901C)
1251256394ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವಾಳಕಿ ,Work Completion2000019935M M NOOLI(BMNPM7901C)
1261256400ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಾಂಜರಿ ,Work Completion2000019815S S MAGADUM(BPOPM7941E)
1271256418ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೇರೂರ ,Work Completion2000019814Santosh K Kamble(AWJPK9546J)
1281256421ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಖಡಖಲಾಟ ,Work Completion2000019920MAHADEV A NAIK(AFWPN9624G)
1291257370Construction of Rangmandir at Uchawade village in Khanapur talukaOthers2015-16ಉಚವಡೆ ,Work Completion500000499795Nigappa Ballappa Patil(BDMPP6908A)
1301257541ಬೆ.ತಾ ಮಂಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಮಂಡೊಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199002SANTOSH SHEKAR SUTAGATTI(GFPPS1065R)
1311257545ಬೆ.ತಾ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಅಂಬೇವಾಡಿ ,Work Completion200000199136Ramesh K kadolakar(ADMPK2705R)
1321257617ಬೆ.ತಾ ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಣ.ST2015-16ಹುದಲಿ ,Work Completion200000199662Mangesh Narayan Hirogi(ACJPH6537N)
1331257619ಬೆ.ತಾ ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣOthers2015-16ಹುದಲಿ ,Work Completion1400013979Parashuram R(AOFPR9762R)
1341259191ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಮಾಂಜರಿ ,Adim Approval Stages3000000 
1351259209ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಮ್ಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ ,Work Completion167000146737E M Pammar(BQMPP2683K)
1361259212ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸುರೇಬಾನ ,Adim Approval Stages4070000 
1371259471ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಮಾಂಜರಿ ,Work Completion300000298805SHIVANAND BABASAB PATIL(BQYPP5239B)
1381263010Construction of Rangamandira near near Dharmatri temple at Zadnavaga villageOthers2015-16ನಾವಗೆ ,Work Completion500000494017Ramesh Parasharam Katgalkar(AIYPK2801R)
1391263018Construction of ramp to rangamandira near Dharmatri temple at Zadnavaga villageOthers2015-16ನಾವಗೆ ,Work Completion2500024279Ramesh Parasharam Katgalkar(AIYPK2801R)
1401263026Construction of Rangamandira at Chikkadinnakoppa villageOthers2015-16ಚಿಕ್ಕದಿನಕೊಪ್ಪ ,Work Completion300000299460VARDHAMAN SHEETAL BAMBADI(CHZPB5116J)
1411263031Construction of Samudaya Bhavan at Avarolli villageOthers2015-16ಅವರೊಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199947SOMANATH R PATIL(CZYPP3501N)
1421263140ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಯಕ್ಸಂಬಾ ,Work Completion2500024825SUSHAN ARUN BONE(BZRPB1087M)
1431263591Construction of Samudaya Bhavan at Ghodholi villageOthers2015-16ಗೋಧೊಳ್ಳಿ ,Work Completion500000499144Prakash R Patil(ADJPP1628D)
1441263599Construction of Compound wall at Kannada school of Londa villageOthers2015-16ಲೋಂಡಾ ,Work Completion133000132358Hanamant A Wadiyar(ABIPW9904C)
1451263770ಉ- ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಶ್ವಱನಾಥ ಬಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ (vpc-129)Others2015-16ಉ-ಖಾನಾಪುರ ,Work Completion150000149911V A KAMATE(BJIPK4736M)
1461265428Construction of Samudaya Bhavan near Durgadevi Temple at Hidkal BhagyanagarST2015-16ಕೇರವಾಡ ,Work Completion200000199415Mahamadshammi M Itagi(ACDPI5901R)
1471265700ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂದೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199824Kallappa Kedari Palkar(AMYPP9862D)
1481265732ಬೆ.ತಾ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಗಲ್ ಅಜ್ಜನವರ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ,Work Completion200000196447Shivanand F Ajjapannavar(AQBPA6584G)
1491265738ಬೆ.ತಾ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಬಸ್ತವಾಡ ,Work Completion207000199300Channabasappa Gurappa Nandagad(AJJPN7903K)
1501265739ಬೆ.ತಾ ಸೋನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಣ.ST2015-16ಸೋನಟ್ಟಿ ,Action Plan20020000 
1511265742ಬೆ.ತಾ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ನಂ. 509/3ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಣOthers2015-16ಕಡೋಲಿ ,Work Completion200000199893Ramesh H Ankale(AMSPA3459R)
1521266091ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ,Work Completion150000149474V A KAMATE(BJIPK4736M)
1531266120ಬೇನಕನಹೊಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಬೆನಕನಹೊಳಿ ,Work Completion300000299031IRANNA S DESAI(AQIPD9102C)
1541266146ಬೆನಕಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೇ ನಿಮಾಱನOthers2015-16ಬೆನಕನಹೊಳಿ ,Work Completion317000314837IRANNA S DESAI(AQIPD9102C)
1551266225ಉ-ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತುದಿಮಾಳ ತೋಟದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಉ-ಖಾನಾಪುರ ,Work Completion10000099522B S Ladkhan (ACGTC2098F)
1561266318Construction of ramp to Rangmandir at Uchavade villageOthers2015-16ಉಚವಡೆ ,Work Completion2500023937Nigappa Ballappa Patil(BDMPP6908A)
1571266479ಬೆ.ತಾ ಮಚ್ಛೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಮಚ್ಚೆ ,Work Completion200000192673Satish S Gachhi(AEXPG3024M)
1581269309ಝಂಗಟಿಹಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಝಂಗಟಿಹಾಳ ,Work Completion137000136695VISHWANATH SHANKAR GUDASHI(AIGPG4049M)
1591271856ಬೆ.ತಾ ಕುರಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿಮಾಣ.SC2015-16ಧಾಮಣೆ(ಎಸ್‌) ,Work Completion1400013979Parashuram R(AOFPR9762R)
1601271865ಬೆ.ತಾ ಸೋನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಣ.ST2015-16ಸೋನಟ್ಟಿ ,Work Completion202000199662BASAVARAJ BHARAMA SUTAR BGM(BRJPS8096K)
1611272756ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಸುರೇಬಾನ ,Work Completion407000404918HANAMANT H WADDAR(ADOPW9722C)
16212747662015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ದ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.Others2015-16ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ,Work Completion10000099076LAXMAPPA BHIMAPPA NESARAGI(AKZPN0153C)
1631279932ಸಾರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದಕರಿ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಸಾರಾಪೂರ ,Work Completion300000299035BASAVARAJ Y WADDAR(ABJPO9325N)
1641279955ಉ-ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾಣ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಉ-ಖಾನಾಪುರ ,Work Completion221000220114N B Kutoli(CKQPK4985A)
1651280400ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಮ್.ವ್ಹಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಬದಿಯ ಗೋದಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಬಾಗ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00 ದಿಂಧ 100.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಕಬ್ಬೂರ ,Work Completion400000395196KEMPAYYA MALLAYYA MATHAD(ACGPM5801K)
1661280600ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಭೋಜ ,Work Completion2500024377SURESH L WADDAR(AAMPW7019B)
1671280638ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಟ್ಟಿಯ ಮಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಻ಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ಮುಂದೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೋರಗಾಂವ ,Work Completion2500023098J G WADDER(AAJPW5962C)
1681280645ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಅಕ್ಕೊಳ ,Work Completion2500024026Siddharth Manohar Ghaste(AZPPG2603R)
1691280661ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಶಮನೇವಾಡಿ ,Work Completion2500024840J B Malage(BHIPM6408C)
1701280666ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ K.H.P.S ಶಾಲೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೆಳಕೂಡ ,Work Completion2500024838D B PASCHAPURE(AYKPP3113H)
1711280671ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕರೋಶಿ ,Work Completion2500024826B R KAMBLE(CDCPK6054P)
1721280677ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೂರ ಟೇಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದುOthers2015-16ಯಡೂರ ,Work Completion200000196935SUSHAN ARUN BONE(BZRPB1087M)
1731280684ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ಯಾನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00ದಿಂದ 60.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಕೇರೂರ ,Work Completion200000197863Santosh K Kamble(AWJPK9546J)
1741280690ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಳ್ಳೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಝೀಪರೆ ಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00ದಿಂದ 125.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಖಡಖಲಾಟ ,Work Completion420000411931MAHADEV A NAIK(AFWPN9624G)
1751280698ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00ದಿಂದ 150.00ಮೀಟರ)Others2015-16ವಾಳಕಿ ,Work Completion500000498463SANGRAM MAYAPPA PUJARI(AULPP0878Q)
1761280701ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(0.00ದಿಂದ 200.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಕೇರೂರ ,Work Completion300000295633Santosh K Kamble(AWJPK9546J)
1771280718ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(0.00 ದಿಂದ 200.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಯಕ್ಸಂಬಾ ,Work Completion700000683230T B HERWADE OF CHIKODI(ACPPH4531C)
1781285916ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಡ೵ ನಂ.2ರಲ್ಲಿ ಜಂಗಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲಾಸೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(0.00 ದಿಂದ 160 ಮೀಟರ)Others2015-16ಭೋಜ ,Work Completion400000395771SURESH L WADDAR(AAMPW7019B)
1791286330ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಷ್ಣಾ ಮಧಾಳೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂದಲಿಕ ಕೊರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(0.0 ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಬೋರಗಾಂವ ,Work Completion200000190106J G WADDER(AAJPW5962C)
1801289008ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಟ್ಟಿಯ ಮಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(0.00 ದಿಂದ 135.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಬೋರಗಾಂವ ,Work Completion400000397009J G WADDER(AAJPW5962C)
1811289011ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಕಮತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜತ್ರಾಟ ರೋಡವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(0.00 ದಿಂದ 200.00ಮೀಟರ)Others2015-16ಅಕ್ಕೊಳ ,Work Completion400000398045Siddharth Manohar Ghaste(AZPPG2603R)
1821299307ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗಳಕೊಡ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವಡ್ರಾಳ ,Work Completion200000198759DEEPAK RAMCHANDRA TALAWAR(AFTPT4016K)
1831299313ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2015-16ಡೋಣವಾಡ ,Action Plan2000000 
1841300326ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(0.00 ದಿಂದ 100.00ಮೀಟರ)SC2015-16ಭೋಜ ,Work Completion200000197126SURESH L WADDAR(AAMPW7019B)
1851301577ಶೇಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೇ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಶೇಲಾಪೂರ ,Work Completion200000198900GOUSLAJAM ABDULAJEEJ NAIKWADI(AVOPN2243D)
1861301706Construction of Rangmandir at Magyankoppa village S.C.colony in Khanapur talukaSC2015-16ಮಂಗೇನಕೊಪ್ಪ ,Work Completion200000199094Mahamadshammi M Itagi(ACDPI5901R)
1871301708Construction of ramp to MBS school at Nagargali village in khanapur talukaOthers2015-16ನಾಗರಗಾಳಿ ,Work Completion2500024833Sanjay Jayashing Kadam(BQCPK7234H)
1881302428ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸುನ್ನಾಳ ,Work Completion500000485321M B MALI(AYTPM5395H)
1891302437ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸುನ್ನಾಳ ,Work Completion200000199071M B MALI(AYTPM5395H)
1901302439ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚಿಲಮೂರ ,Work Completion300000298847M L Kammar(CDBPK4909E)
19113040592015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ದ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ ,Work Completion5000049159LAXMAPPA BHIMAPPA NESARAGI(AKZPN0153C)
19213040742015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನೋಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಯಾದವಾಡ ,Work Completion250000246198SIDDAPPA A PUJER(BZDPP8262J)
19313040782015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.Others2015-16ಬಡಿಗವಾಡ ,Work Completion646000637733R S GADIWADDAR(BCAPG8600H)
1941308458ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱನOthers2015-16ಕಣಗಲಾ ,Work Completion250000248366V A KAMATE(BJIPK4736M)
1951308484ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಂಗಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಕಣಗಲಾ ,Work Completion220000217033V A KAMATE(BJIPK4736M)
1961308490ಕೋನಣಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೂಡೇ ನಿಮಾಱನOthers2015-16ಕೋಣನಕೇರಿ ,Work Completion150000147818V A KAMATE(BJIPK4736M)
1971308495ಕಣಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನರಸಿಂಗ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱನ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಕಣಗಲಾ ,Work Completion1600015847V A KAMATE(BJIPK4736M)
1981310242ಅವರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಅವರಗೋಳ ,Work Completion352000350534K N PATIL(ASZPP7445B)
1991312587ಉ-ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಅನಕೂಲಕ್ಕೆ RAMP ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಉ-ಖಾನಾಪುರ ,Work Completion1600015846N B Kutoli(CKQPK4985A)
2001323637ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳವಾಡ ತೋಟ ಕ.ಗಂ.ಶಾಲಾ ಹತ್ತಿರ ಗಣೇಶ&ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion240000235977PAVADI LAKKAPPA MANTUR(BKAPM3896D)
2011323753ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ನಿಪನಾಳ ,Work Completion210000205706PAVADI LAKKAPPA MANTUR(BKAPM3896D)
2021323755ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರವಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion210000209304R A Waddar(ABCPW1706A)
2031323759ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಶನ ದುಗಾಱದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion210000209304R A Waddar(ABCPW1706A)
2041323763ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದರಿಮನಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Action Plan2100000 
2051323769ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದರಿಮನಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion210000209138KUMAR SHANKAR WADDAR(AUUPV3579R)
2061324198ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಮೇಲ್ಮನಟ್ಟಿ ,Work Completion246000244622A A NAGANNVAR(AZGPN7377N)
20713269182015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion246000244490VIRUPAKSHAYYA S MUNNOLIMATH(ARFPM1289H)
20813269322015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುSC2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion400000387473VIRUPAKSHAYYA S MUNNOLIMATH(ARFPM1289H)
2091326950ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಕುಲಗೋಡ ,Work Completion646000626119H L KURI(BBTPK2649J)
2101326959ನೀಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭನವ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ನಿಡಸೋಸಿ ,Work Completion300000298338SUBHASH VITTAL PATROT(BRKPP2332Q)
2111326998ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಱಣOthers2015-16ಕಮತನೂರ ,Work Completion338000335843SUBHASH VITTAL PATROT(BRKPP2332Q)
2121329073ನೋಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱನ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ನೊಗಿನಹಾಳ ,Work Completion2000019651A K Karaguppi (BOJPK7233R)
2131329108ಅವರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಅವರಗೋಳ ,Work Completion2000019685A K Karaguppi (BOJPK7233R)
2141329118ಅವರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಅವರಗೋಳ ,Work Completion2100020563A K Karaguppi (BOJPK7233R)
2151329132ನೋಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆಗ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ನೊಗಿನಹಾಳ ,Work Completion2000019644A K Karaguppi (BOJPK7233R)
2161329221ಹಣಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಗಱ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಹಣಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ ,Work Completion300000299134SUBHASH VITTAL PATROT(BRKPP2332Q)
2171329289Construction of Rangmandir at S.C. Colony of Bhuranki village Khanapur talulkaSC2015-16ಭೂರಣಕಿ ,Work Completion210000206008Mahamadshammi M Itagi(ACDPI5901R)
2181333038ಹಳೆ ನಾಗನೂರ ಕ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಅನಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ RAMP ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ನಾಗನೂರ ಕೆ.ಎಂ. ,Work Completion2000019765IRANNA S DESAI(AQIPD9102C)
2191334612ನೋಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾಱರಿ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ನೊಗಿನಹಾಳ ,Work Completion205000204579K N PATIL(ASZPP7445B)
2201335237ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಱಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಬ್ಯಾಕೂಡ ,Work Completion160000156349K R Gadiwaddar (BDYPG2300R)
2211335513ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಿದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಶಿರಗೂರ ,Work Completion500000498651PTWAGH(AASPW8128M)
2221337149ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಬರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಪ್ಪ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಯಬರಟ್ಟಿ ,Work Completion400000399382A B WADDAR(ABVPW0144P)
2231337552ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುSC2015-16ಮುಸಲ್ಮಾರಿ ,Work Completion646000629341BASAVASRAJ B DASANAVAR(BORPD0739P)
2241337567ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಧೂಪದಾಳ ,Work Completion400000397869A A NAGANNVAR(AZGPN7377N)
2251338262ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮದವಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುST2015-16ಮದವಾಲ ,Work Completion320000281647P B POLICEGOUDAR(CMNPP9551L)
2261338274ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೆಗೌಡನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ದೇವಗೌಡನಟ್ಟಿ ,Work Completion325000286514MAHADEV C HANCHINMANI(AGBPH7781C)
2271338285ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುST2015-16ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ,Work Completion10000098666P L MADAR(bebpm1127e)
2281338752ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಯಾದವಾಡ ,Work Completion250000247341SIDDAPPA A PUJER(BZDPP8262J)
2291339655ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗ ಉದುಱ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion260000248480PARASHURAM S WADDER(ABUPW2449Q)
2301339677ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಶಿರಗೂರ ,Work Completion160000159923PTWAGH(AASPW8128M)
2311339687ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion210000206774PARASHURAM S WADDER(ABUPW2449Q)
2321339997ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಉಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ,Work Completion250000239078LAXMAPPA BHIMAPPA NESARAGI(AKZPN0153C)
2331340247ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16(Spilover to 2017-18 )ನಂದಿಕುರಳಿ ,Work Completion4400000RAJKUMAR SADASHIV KOTAGI(BKWPK6191B)
2341340408ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ,Work Completion10000098666K D WALIKAWR(AAIPW0572F)
2351340504ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಸಂಗೋಟಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಱಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱನ.Others2015-16ನಂದಿಕುರಳಿ ,Work Completion220000219751PARASHURAM S WADDER(ABUPW2449Q)
2361340853ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ದುಗಾಱದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ ವಿಪಿಸಿನಂ-49Others2015-16ಶಿರೂರ ,Work Completion400000397001D M PATIL(BQJPP3683E)
2371340903ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಧೇವಸ್ಥಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ ಮಾಡುವದುOthers2015-16ಬಸ್ಸಾಪೂರ ,Work Completion238000235540D M PATIL(BQJPP3683E)
2381340971ಎಲಮುನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರೇಶ್ವರ ಶಾಲೇಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ ವಿಪಿಸಿ ನಂ-1574Others2015-16ಎಲಿಮುನ್ನೋಳಿ ,Work Completion337000334859Santosh Ramesh Ambale (AYDPA6948G)
2391341649ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಾಂಡೆ ತೋಟದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಬ್ಯಾಕೂಡ ,Work Completion500000495136BASAPPA R PAKANDI(BKCPP3380F)
2401341912ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಬೆಟಗೇರಿ ,Work Completion500000493271S S SHIVAPUR(FDQPS5668A)
2411341959ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಳಿಗುಂಇ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ಬಸಳಿಗುಂದಿ ,Work Completion148000147617R Y SULANAVAR(BCDPS9410A)
2421342001ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.Others2015-16ಅವರಾದಿ ,Work Completion146000145139SIDDAPPA A PUJER(BZDPP8262J)
2431342665ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಻ಅಲಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ.ST2015-16(Spilover to 2017-18 )ಅಲಖನೂರ ,Work Completion1490000Shankar Raosaheb Gangannavar(AMXPG0644D)
2441342696ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಻ಅಲಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸತಂಗುದಾಣ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16(Spilover to 2017-18 )ಅಲಖನೂರ ,Work Completion2600000Shankar Raosaheb Gangannavar(AMXPG0644D)
2451342716ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಬಂಗಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16(Spilover to 2017-18 )ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ,Work Completion2600000Shankar Raosaheb Gangannavar(AMXPG0644D)
2461342726ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದುಱ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009457R A Waddar(ABCPW1706A)
2471342730ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿತ ನಗರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009457R A Waddar(ABCPW1706A)
2481342735ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಶನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱನ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009457R A Waddar(ABCPW1706A)
2491342743ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009457R A Waddar(ABCPW1706A)
2501342749ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion130009951R A Waddar(ABCPW1706A)
2511342756ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಾಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಾಲಭಾವಿ ,Work Completion166000165924L S GOKAK(AJGPG2840K)
2521342758ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ತೋಟ ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಾಲಭಾವಿ ,Work Completion166000165924L S GOKAK(AJGPG2840K)
2531342760ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಡಿ ತೋಟ ದಾನಮ್ಮದೇವಿಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಾಲಭಾವಿ ,Work Completion166000165924L S GOKAK(AJGPG2840K)
2541342762ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಾಲಭಾವಿ ,Work Completion166000165924L S GOKAK(AJGPG2840K)
2551343773ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಻ಅಲಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಅಲಖನೂರ ,Work Completion100009951V Y Dasar(APTPD1694R)
2561343814ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮ಻ಱಣ.Others2015-16ಜೋಡಟ್ಟಿ ,Work Completion100009691V Y Dasar(APTPD1694R)
2571343843ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮ಻ಱಣ.Others2015-16ಖನದಾಳ ,Work Completion100009951PARASHURAM S WADDER(ABUPW2449Q)
2581343870ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಗಂ.ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಮಂಟೂರ ,Work Completion100009691V Y Dasar(APTPD1694R)
2591343896ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಗಂ.ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ನಿಡಗುಂದಿ ,Work Completion100009951V Y Dasar(APTPD1694R)
2601344049ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಡಕಲಾಟ ಜನವಸತಿಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೊಗನ್ನೋಳಿ ,Work Completion425000261485M M NOOLI(BMNPM7901C)
2611345344ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009951V Y Dasar(APTPD1694R)
2621345352ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಻಻ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಆಳಗವಾಡಿ ,Work Completion100009457V Y Dasar(APTPD1694R)
2631345365ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಹಿಡಕಲ್‌ ,Work Completion100009951V Y Dasar(APTPD1694R)
2641345384ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಬ್ಯಾಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion100009951R A Waddar(ABCPW1706A)
2651345391ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದುಱ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಕುಡಚಿ(ಗ್ರಾ) ,Work Completion100009951R A Waddar(ABCPW1706A)
2661345408ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಗುಂಡವಾಡ ,Work Completion100009951V Y Dasar(APTPD1694R)
2671346751ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಉದುಱ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Action Plan100000 
2681376643ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಭವನ ಹಾಗೂ ರಾಂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ,Action Plan2460000 
2691376645ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದುOthers2015-16ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ,Action Plan4460000 
2701376649ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುOthers2015-16ಮಾಲದಿನ್ನಿ ,Action Plan2500000