ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
11261819ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099252RAMU (aqopr2369f)
21280857ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬಿಸಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2015-16ಬಿಸಲವಾಡಿ ,Inspection Stage10000099458RAVI M BISALAVADI(BKFPR2318A)
31281244ಯಳಂದೂರು ತಾ ಕೊಮಾರನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.SC2015-16ಕೂಮಾರನಪುರ ,Inspection Stage200000198128C PUTTARAJU(BUVPP5025J)
41285068ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ನಿಟ್ರೆ ,Inspection Stage9000089027N Mahesha NITRE(BSAPM6879A)
51285107ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚಿಕ್ಕಹುಂಡಿ ,Inspection Stage7500074823N Sudarshan(AYCPS2749G)
61285117ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಧಡಧಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099633Puttaswamy(AVFPP8111K)
71285125ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸೀಗೆವಾಡಿ ,Inspection Stage190000189113N Sudarshan(AYCPS2749G)
81285132ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಕಾಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೀರೇಕಾಟಿ ,Inspection Stage7500074504N Sudarshan(AYCPS2749G)
91285133ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಬೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099092M NIRANJAN MURTI(AGUPN6435C)
101285134ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000098968M NIRANJAN MURTI(AGUPN6435C)
111285197ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿಂದ ಇತರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Technical Approval Stage1000000 
121285199ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದೊಡ್ಡತುಪ್ಪೂರು ,Inspection Stage10000099494Suresha V R GUN(DPZPS6183H)
131285201ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲಸೂರುಪುರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆಲಸೂರು ,Inspection Stage195000194545MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
141285202ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಳದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕಗ್ಗಳದಹುಂಡಿ ,Inspection Stage195000194928M Mahadeva Swamy Terakanabi(COQPM4707N)
151285206ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದೇಗಾಲ ಲಿಂಗಾಯ್ತಿರ ಬೀದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕಂದೇಗಾಲ ,Inspection Stage195000192807MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
161285209ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಕಣಾಂಬಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹುಂಡಿ ,Inspection Stage1000000MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
171285211ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage7500073821Puttaswamy(AVFPP8111K)
181285215ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲಕ್ಷಿವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭರಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ತೆರಕಣಾಂಬಿ ,Measurement Stage10000098870T P Nagaraju(AARPN2767N)
191285218ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಬಲಚವಾಡಿ ,Inspection Stage7500074547M NIRANJAN MURTI(AGUPN6435C)
201285220ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡಗೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ಥಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)Others2015-16ಬಡಗೂರು ,Inspection Stage10000097292MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
211285224ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ತೆರಕಣಾಂಬಿ ,Inspection Stage213000212776MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
221285229ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಡನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಶಿಂಡನಪುರ ,Technical Approval Stage1000000 
231285232ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕಗ್ಗಳ ,Inspection Stage195000194995KP RAJAPPA(APAPP6678N)
241285628Drilling of borewell At sathegala road near by Chamundswari samudhayabhavana in Madhuvanahalli VillageSC2015-16ಮಧುವಿನಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099442B B Mariyam Borewell(BZNPP8066L)
251286217ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚೌಡಳ್ಳಿ ,Inspection Stage290000289009KP RAJAPPA(APAPP6678N)
261286247ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆಲಸೂರು ,Measurement Stage195000194520MADAPPA MADAHALLI GUN(BWIPM8178G)
271286543ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ರಾಘವಾಪುರ ,Measurement Stage200000199016SAMPATH (ASGPS6584B)
281286564ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವಾಪುರ 1ನೇ ಬೀದಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ರಾಘವಾಪುರ ,Inspection Stage190000189262SAMPATH (ASGPS6584B)
291286626ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹರವೆ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಮೂಡ್ನಕೂಡು ,Inspection Stage7600075795M M Nagaraju(AHWPN8913E)
301286629ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನಬತ್ತೇರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಕನ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕಣ್ಣೇಗಾಲ ,Inspection Stage10000099935M NIRANJAN MURTI(AGUPN6435C)
311286642ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣುಚ್ಚನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೂಗನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಅರಕಲವಾಡಿ ,Inspection Stage7500074913SUBBAPPA ARAKALAVADI(CYTPS1510E)
321286907ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮನ ಶಿವಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹಸಗೂಲಿ ,Measurement Stage10000099740M NIRANJAN MURTI(AGUPN6435C)
331287694Improvement to road from Laser doddi st street Mahadeswara Temple roadST2015-16ನೇಕಾರನದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage150000148692Abdul Kathib(BHVPK0729H)
341287862Construction of B.G Doddi Bolegowdanadoddi samudaya bhavanaSC2015-16ಬೋಳಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage10000098731NAZAR PASHA(AXAPN3097M)
351287886Improvement to road from Bovigaladoddi to SC street At Madhaiah House RoadST2015-16ಶಾಗ್ಯ ,Inspection Stage125000124481Abdul Kathib(BHVPK0729H)
361288850ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹೆಗ್ಗೋಟಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ,Inspection Stage10000098999ASHOK M(AGDPA4818R)
371300761ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಕೊಮಾರನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣOthers2015-16ಕೂಮಾರನಪುರ ,Inspection Stage200000197907M Devaraju(BFAPD1382J)
381300774ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿSC2015-16ಅಲ್ಕೆರೆಅಗ್ರಹಾರ ,Inspection Stage145000144646A B Jayashankar(AERPJ7363J)
391301490ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ,Inspection Stage10000099494S Kumar Ankahalli(BPEPK9279P)
401301736Improvement to the road from M.S Doddi Main road To Mallappana Kere roadSC2015-16ಮುನಿಶೆಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage10000099634R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
411301752Improvement to the Drain from LPS Camps C VillageOthers2015-16ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ,Inspection Stage122000113631R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
421301769Improvement to the Drain From Ramapura Village In Indira colony (S C Street)SC2015-16ರಾಮಾಪುರ ,Inspection Stage240000233729R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
431301859ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಗರಗನಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099532V S Kathyayini(BCEPL0547F)
441301936ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿಮಹಾತ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ,Inspection Stage10000099532K M Mahadevaswamy kurubarahundi g pet(BMXPM0178D)
451301956ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ,Inspection Stage9000089395Puttaswamy(AVFPP8111K)
461301964Construction Of Compound At Hosa Hampapura Village In Virashyva SmasanaOthers2015-16ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ ,Inspection Stage200000198937R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
471301973ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ರಂಗನಾಥಪುರ ,Inspection Stage7800077454N Sudarshan(AYCPS2749G)
481301985ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ,Inspection Stage9000089387M Nagaraju Gun(ABAPN8881D)
491302005ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಶೀಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000199537K M Mahadevaswamy kurubarahundi g pet(BMXPM0178D)
501302805Improvement To the Concrete Road from Shivapura Village in Shivamma HouseSC2015-16ಕಣ್ಣೂರು ,Inspection Stage10000099249Abdul Kathib(BHVPK0729H)
511302896Improvement To the School Building At Suntaradoddi VillageOthers2015-16ಸುಂಚಿರದೊಡ್ಡಿ ,Technical Approval Stage1000000 
521302991Improvement To the Road from M.T Doddi Bus Stand To Krishnaiah Thoto RoadOthers2015-16ಮರಿತಿಮ್ಮೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage170000168194Kenchappa V(AXKPK1952C)
531303019Improvement To The Building At Singanalluru Village in SC StreetSC2015-16ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ,Inspection Stage200000194877Abdul Kathib(BHVPK0729H)
541303055Improvement To the School Building At Ellemala Village GandhinagaraSC2015-16ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ,Inspection Stage10000095374Kenchappa V(AXKPK1952C)
551303490Improment to the Drain From Mulluru Village in Kamashetty House StreetOthers2015-16ಮುಳ್ಳೂರು ,Inspection Stage200000199444Govindashetty(BHMPG7874A)
561303654Improvement to the School Building At Kempanapalya VillageSC2015-16ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ ,Inspection Stage7500074486D SHIVASHANKARA (DLEPS6720P)
571303662ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಕೆ ಮೂಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆ.ಮೂಕಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage190000189658KUMARA SWAMY (AVHPK3438L)
581303967ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅರಕಲವಾಡಿ ಯಿಂದ ನರಸಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅರಕಲವಾಡಿ ,Inspection Stage125000121840SUBBAPPA ARAKALAVADI(CYTPS1510E)
591304091ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಅರಕಲವಾಡಿ ,Inspection Stage10000098997SUBBAPPA ARAKALAVADI(CYTPS1510E)
601304470Construction Of Welcom Arch At Singanalluru VillageSC2015-16ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ,Inspection Stage474000471702K Siddachari(ASTPS1430K)
611304631Improvement To the Building Work At Ikkadahalli Village in Sc Street SamudayabhavanaSC2015-16ಇಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099672Abdul Kathib(BHVPK0729H)
621304748Improvement th the School Ground At Theramballi Village in Gove SchoolOthers2015-16ತೆರಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099773YATHIRAJU(ALAPY0004H)
631304807Improvement to the road from Mulluru Village to Mule kere RoadSC2015-16ಮುಳ್ಳೂರು ,Inspection Stage195000192271M N Chikkanna Swamy(AJCPC6564C)
641306741Improvement to the Anganavadi Building At Managala Village in SC New StreetSC2015-16ಮಂಗಲ ,Inspection Stage10000096562R Rangaiah(BLPPR1803K)
651306767Improvement to the road from Theramballi Kadubasappa Temple RoadOthers2015-16ತೆರಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000061237Ramiz Ahamad ZA(AAPPZ0736M)
661306779Consrtuction Of the CC Drain At Mulluru Village In Nayaika StreetST2015-16ಮುಳ್ಳೂರು ,Measurement Stage250000242127Ramiz Ahamad ZA(AAPPZ0736M)
671306863ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್Others2015-16ಆಲೂರು ,Inspection Stage150000135815NANJUDASWAMY(AKYPN2132Q)
681306868Improvement to the ST Smasana At Dasanapura VillageST2015-16ದಾಸನಪುರ ,Inspection Stage190000187421K Prakash(CJTPP3667G)
691306879ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಗಂಗವಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆಯಿಂದ ಹಿರಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್Others2015-16ಗಂಗವಾಡಿ ,Inspection Stage163000162088NANJUDASWAMY(AKYPN2132Q)
701306887Improvement to the ST Smasana Development At Basthipura VillageST2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Inspection Stage190000187939Shivamadaiah Bastipura(ASTPS1419E)
711307201ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಉಮ್ಮತ್ತೂರು-ಗಂಗಾಧರಪ್ಪನ ಕೂಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ,Action Plan1000000 
721307209ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಜನ್ನೂರು ,Inspection Stage7500074005H B MAHADEVASWAMY(BVIPM0555J)
731307219ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿSC2015-16ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ ,Inspection Stage148000147507D P Prakash(BNMPP5780N)
741307229ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ತಳ್ಳನೂರು ಕಣಿಯರ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆST2015-16ತೆಳ್ಳನೂರು ,Inspection Stage10000093640D P Prakash(BNMPP5780N)
751307241ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಬಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಾಗಳಿ ,Inspection Stage190000187408B P BORAIAH (AFNPB9759D)
761307256ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage150000145309D P Prakash(BNMPP5780N)
771307267ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ಬಾಗಳಿ ಹರಿಜನ ಸ್ಮಶಾಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಾಗಳಿ ,Inspection Stage10000099950B P BORAIAH (AFNPB9759D)
781308039ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಕೆಸ್ತೂರು ,Inspection Stage10000099940G Madhu(BWZPM7893R)
791308051ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಕೆರೆಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.SC2015-16ಅಲ್ಕೆರೆಅಗ್ರಹಾರ ,Inspection Stage200000190971A B Jayashankar(AERPJ7363J)
801308673ಮದ್ದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.SC2015-16ಮದ್ದೂರು ,Inspection Stage10000099730M B Narayanaswamy(ATUPN5322M)
811308721ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಪೈನ್ ಮತ್ತು ತೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2015-16ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099227R Harish Babu(BCRPB9250M)
821308876ಯಳಂದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Inspection Stage200000199410A KUMAR(AKVPK5775B)
831308884ದುಗ್ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ದುಗ್ಗಹಟ್ಟಿ ,Inspection Stage10000098916R Harish Babu(BCRPB9250M)
841308894ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.SC2015-16ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000199555R Harish Babu(BCRPB9250M)
851308897ಯರಕನಗದ್ದೆ ಕಾಲೋನಿ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದಿವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)Others2015-16ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ,Inspection Stage200000199045M Devaraju(BFAPD1382J)
861308902ಕಲ್ಯಾಣಿಪೋಡಿನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗುಂಡಿಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.ST2015-16ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ,Inspection Stage10000099397R Harish Babu(BCRPB9250M)
871308939ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000199555P Dhanaraju(BGUPD3269H)
881308944ಹೊನ್ನೂರು ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೊನ್ನೂರು ,Inspection Stage200000198619M Siddaraju(AXJPS8144H)
891308953ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2015-16ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ,Inspection Stage1280000M Devaraju(BFAPD1382J)
901309220ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000198982ASHEERVAD MASAGAPURA(ALPPA6282L)
911309224ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮಂಗಲ-ಹೊಸೂರು ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ಥಿST2015-16ಮಂಗಲ ,Inspection Stage10000096974Puttaswamy(AVFPP8111K)
921309236ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವೀರನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವೀರನಪುರ ,Inspection Stage10000098484Siddarajappa Udigala (BQOPS9038K)
931309252ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬೂದಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಬೂದಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage9000089640B N Swamy(BYHPS0043R)
941309255ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಚಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಮಸಣಾಪುರ ,Inspection Stage10000099958B N Swamy(BYHPS0043R)
951309257ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ,Inspection Stage173000170340S Umesha (ADEPU8387M)
961309260ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆಂಗಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಕೆಂಗಾಕಿ ,Measurement Stage10000099760ASHOK M(AGDPA4818R)
971309262ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಕೇತಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099414R VENKATACHALA(AUHPV0136F)
981309264ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವಡ್ಗಲ್ ಪುರದುಂಡಿಯಿಂದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ವಡ್ಗಲ್‌ಪುರ ,Inspection Stage10000099935G CHANNABASAPPA(ACDPG6996L)
991309265ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage145000144432ASHOK M(AGDPA4818R)
1001309266ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage145000144430KUMARA SWAMY (AVHPK3438L)
1011309270ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅಯ್ಯನಪುರ ,Inspection Stage150000148617VAJUHULLA SHARIFF(ASIPS4090E)
1021309272ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಪುಣಜನೂರು ,Inspection Stage200000197075H M Mahadevasety(BLQPM0672Q)
1031309332ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ.SC2015-16ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage163000162471R Harish Babu(BCRPB9250M)
1041309340ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.Others2015-16ಬಸಾಪುರ ,Inspection Stage300000299830R Harish Babu(BCRPB9250M)
1051309438ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ವಡ್ಗಲ್ ಪುರದುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವಡ್ಗಲ್‌ಪುರ ,Action Plan1730000 
1061309691ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬಂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಬಂಡಿಗೆರೆ I ಬ್ಲಾಕ್‌ ,Inspection Stage190000189805H M Mahadevasety(BLQPM0672Q)
1071309697ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ,Inspection Stage150000149699MAHADEVASWAMY B(CJVPM5314F)
1081309716ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದ ಜೆ.ಪಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ,Inspection Stage10000099865YP RAJENDRAPRASAD YANAGUMBA(AERPR5554B)
1091309732ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕುದೇರು ಕಾರಮಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಕುದೇರು ,Action Plan1730000 
1101309736ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಹರದನಹಳ್ಳಿ I ಬ್ಲಾಕ್‌ ,Inspection Stage150000149537S Mahadevanaika LAKSHMIDEVI ELECTRICALS (AOBPM8351F)
1111309745ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬಸವಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಬಸವಪುರ ,Inspection Stage150000149441P NAGARAJU(BIEPP1723Q)
1121309755ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಡವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದುSC2015-16ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ,Inspection Stage10000099758S Mahadevanaika LAKSHMIDEVI ELECTRICALS (AOBPM8351F)
1131309764ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ತಾವರೆಕಟ್ಟೆ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ,Inspection Stage113000112073H M Mahadevasety(BLQPM0672Q)
1141309775ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಆಲೂರು -ಬಸವ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಆಲೂರು ,Action Plan1900000 
1151309784ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಆಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಆಲೂರು ,Action Plan1700000 
1161309843ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಇರಸವಾಡಿ-ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಇರಸವಾಡಿ ,Inspection Stage125000124324Jaiguru S(AZRPJ2785K)
1171309845ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಮೇಲ್ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage173000172268JAYAKUMAR H N(ALKPJ9734D)
1181309850ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಮಸಣಾಪುರ ,Inspection Stage10000098429R ASHOK KUMAR SUTTURU(AUHPA1615Q)
1191309863ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಪುರ - ಹಂಗಳಾಪುರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರೇಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಹಂಗಳ ,Inspection Stage150000149953KP RAJAPPA(APAPP6678N)
1201309886ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ನಂಜೇದೇವನಪುರದಿಂದ ಕಾಳನಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ನಂಜೇದೇವನಪುರ I ಬ್ಲಾಕ್‌ ,Action Plan2000000 
1211310279ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು ,Technical Approval Stage1000000 
1221310311Improvement to the School Building At Lokkanahalli VillageOthers2015-16ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000196200FAROOQ PASHA(AIMPP3569P)
1231310330Improvement to the road from Lambanithanda Village Near MahalinganakatteOthers2015-16ಮಹಾಲಿಂಗನಕಟ್ಟೆ ,Inspection Stage200000196826FAROOQ PASHA(AIMPP3569P)
1241310350ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಹಂಗಳ ,Inspection Stage200000199701JAYAKUMAR H N(ALKPJ9734D)
1251310366ದೇಪಾಪುರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ., ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ದೇಪಪುರ ,Inspection Stage10000099941Vinnysa Designers(aamfv4186g)
1261310383ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹಂಗಳ ,Inspection Stage7500074935S Kumar Ankahalli(BPEPK9279P)
1271310399Construction of the samudayabhavana building At Vadakehalla Village in SC StreetOthers2015-16ಒಡಕೆಹಳ್ಳ ,Inspection Stage490000487595R ANNAMALAI(ASQPA2208N)
1281310402ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹೆಗ್ಗೋಟಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)Others2015-16ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ,Inspection Stage10000099461G SUKUMARA KEREHALLI(BMWPS8291J)
1291310404Construction of the Samudhayabhavana Building At Kokkebore Village BaydagampanaOthers2015-16ಕೊಕ್ಕಬೋರೆ ,Inspection Stage200000198970R ANNAMALAI(ASQPA2208N)
1301310421ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)Others2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage7500074400G Prakasha(cmipp4569h)
1311310432ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಕಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099769SHIVAKUMARASWAMY SOMAHALLI(ALMPS4267N)
1321310442ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹೊಂಗನೂರು ಕುರುಬರ ಬೀದಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೊಂಗನೂರು ,Inspection Stage200000194258NANJUDASWAMY(AKYPN2132Q)
1331310463ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ ಭವನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000199438Puttaswamy(AVFPP8111K)
1341310476ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಕೆಲೆಗೆರೆ ,Inspection Stage10000099633KATHYAYINI V S(BCEPK0547F)
1351310495ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)ST2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099988K M Mahadevaswamy kurubarahundi g pet(BMXPM0178D)
1361310524ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಹೊಂಗನೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೊಂಗನೂರು ,Inspection Stage150000147588NANJUDASWAMY(AKYPN2132Q)
1371310528Construction to the drain work At Belathuru VillageOthers2015-16ಬೆಳತ್ತೂರು ,Inspection Stage9000089542V PRASAD (BRYPP3357F)
1381310537ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬೀದಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಛತ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರ ,Inspection Stage10000099468MALLU M(CSNPM0710L)
1391310625ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage7500074929Madhukar(CTQPM6179P)
1401310633Construction to the Jagali Katte At Rasibolo thanda Near Lambani DoddagadiST2015-16ರಾಶಿಬೋಳಿತಾಂಡ ,Inspection Stage10000097177D SHIVASHANKARA (DLEPS6720P)
1411310640ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ತನಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ಥಿ (1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕೇಂದ್ರ)Others2015-16ಪುಟ್ಟನಪುರ ,Inspection Stage150000149705JAYAKUMAR H N(ALKPJ9734D)
1421310649Improvement to The Road from Shivanasamudra Main road to Dandi Madaiah House RoadSC2015-16ಶಿವನಸಮುದ್ರ ,Inspection Stage10000099205D SHIVASHANKARA (DLEPS6720P)
1431310658Improvement to the road from TG Doddi To Ashrama School RoadST2015-16ತಿಲ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage10000099527D SHIVASHANKARA (DLEPS6720P)
1441310779ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಡಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೆಂಡಗಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage10000099241Puttaswamy(AVFPP8111K)
1451312188Construction to the Drain work From Kajjihundi Village near basavann HouseOthers2015-16ಕಜ್ಜಿಹುಂಡಿ ,Inspection Stage10000099466M N Chikkanna Swamy(AJCPC6564C)
1461312207Construction of the Drain work from uthamballi Village Limit (Janatha Site)Others2015-16ಕುಣಗಳ್ಳಿ ,Inspection Stage2000000R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
1471312253Construction of the Samudhayabhavana At Saraguru Village in Nayakara StreetST2015-16ಸರಗೂರು ,Inspection Stage900000K Prakash(CJTPP3667G)
1481312269onstruction of the Rangamandhira At Naripura Village in Madivalara StreetOthers2015-16ನರೀಪುರ ,Action Plan1200000 
1491312284Repairs to the samudhayabhavana from sathegala Agrahara village In Adhijambavara StreetSC2015-16ಸತ್ತೇಗಾಲ ,Inspection Stage5000048922K Prakash(CJTPP3667G)
1501312295Construction of the Jagalikatte From Sathegala Agrahara Village Near By HolekereSC2015-16ಅಗ್ರಹಾರ ,Inspection Stage10000097831K Prakash(CJTPP3667G)
1511312318Construction To the Samudhayabhavana from Saraguru Village In Nayakara StreetST2015-16ಸರಗೂರು ,Inspection Stage750000K Prakash(CJTPP3667G)
1521326408ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ,Measurement Stage128000127107M Devaraju(BFAPD1382J)
1531329287ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಂಜೇದೇವೆನಪುರ ದಿಂದ ಕಾಳನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ರುದ್ದಿOthers2015-16ನಂಜೇದೇವನಪುರ ,Inspection Stage200000199369KUMARA SWAMY (AVHPK3438L)
1541330702Improvement to the road from uduthore halla To Bale thotaOthers2015-16ಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ,Inspection Stage10000098883R Dakshina murthy(ARAPD5362R)
1551333012ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಕರಿಯನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ವೀರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡೇಗೌಡನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕರಿಯನಕಟ್ಟೆ ,Inspection Stage150000149465K MAHADEVAPPA GULIPURA(ACWPM1027H)
1561338868ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅರಕಲವಾಡಿ ,Inspection Stage190000189512SUBBAPPA ARAKALAVADI(CYTPS1510E)
1571341627Improvement To the road from Thulasikere-Kadavesonegonda RoadOthers2015-16ಕೊಕ್ಕಬೋರೆ ,Inspection Stage173000148207S RAJU (AXRPR6705K)
1581341648ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಪದೇವಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage500000498187SHIVAKUMARASWAMY SOMAHALLI(ALMPS4267N)
1591341744ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Inspection Stage200000198412K M Mahadevaswamy kurubarahundi g pet(BMXPM0178D)
1601344449ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬುಜಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದೆಭುಜಗನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಭುಜಗನಪುರ ,Inspection Stage173000172758R VENKATACHALA(AUHPV0136F)
1611349858ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಆಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಲಿಂಗರಾಜಪುರ ,Inspection Stage170000169783B Shivakumarswamy LAXMI MAHALAXMI ELECTRICALS(AGHPS4845G)
1621350959ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮೂಡಲಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮೂಡಲಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Inspection Stage7500074586Shivarudrappa(ARQPS9296R)
1631354169ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ವಡ್ಡಗಲ್ ಪುರದ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹುಂಡಿ ,Inspection Stage173000172638P VRUSHABENDRAPPA(AGRPV1386R)