ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
1868515ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬ್ಯಾಲದಾಳು ತಾಂಡ್ಯದ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬೈಲದಾಳು ,Work Completion10000099900c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
2868734ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಿಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ,Work Completion9000087700Umesha G(ABMPU9123D)
3868760ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 2014-15(Spilover to 2015-16 )ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion9000089900c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
41148555ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಾದರಹಳ್ಳೀ ಶುದ್ದಗಂಗಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹಿರೇಗೌಜ ,Work Completion400000399900H Onkarappa(AAGPO1615D)
51228154ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಡುಗುಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ದಾರದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149990S J Nishanth patel (AUCPN1314Q)
61228184ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸ್ಗಲ್ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಂಗಮಂದಿರ ( ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)SC2015-16ಹೆಸಗಲ್‌ ,Work Completion300000297730S J Nishanth patel (AUCPN1314Q)
71228195ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಸನಗಂಡಿ (ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಗೋಣಿಬೀಡು ,Work Completion150000149500Sunil Kumar M G(DVLPS8507R)
81228204ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಡಗೋಡು ಕ್ರಾಸ್ (ಚಿನ್ನಿಗಾ) ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಗೋಣಿಬೀಡು ,Work Completion200000199220Sunil Kumar M G(DVLPS8507R)
91229371ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ( ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)Others2015-16ಕೂವೆ ,Work Completion450000449600B B Majunath(AZVPM9362M)
101229383ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹೊರನಾಡು ,Work Completion390000389850H U VIVEKANANDA(AMRPV3067D)
111229393ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಬಾಳೂರು ,Work Completion215000214970B B Majunath(AZVPM9362M)
121229403ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಳಿಕೇರೆ ,Work Completion220000219900MOHAMED MA(AHXPM3494J)
131232999ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಬಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099200K R VISHWANATH(ACHPV0949C)
141233446ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗ ಮಂದಿರ ( ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)SC2015-16ಕಳಸ ,Work Completion175000174520H U VIVEKANANDA(AMRPV3067D)
151233458ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೆಟ್ಟದಮನೆ ದೋಣಗೋಡು ( ಬೆಟ್ಟದಮನೆ) ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.SC2015-16ಬೆಟ್ಟದಮನೆ ,Work Completion7500074580Onkarappa B S(AABPO8293L)
161233468ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾದಿಓಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ( ಮುಂದುವರರೆದ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಹಡಿವೋಣಿ ,Work Completion10000099810B B Majunath(AZVPM9362M)
171233493ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇಮೂಡಿಗೆರೆ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ,Work Completion10500099840HUSSAIN BASHA(AHFPB5050M)
181233500ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಬಾಳೂರು ,Work Completion120000117830B B MANJUNATH(AWGPM5524K)
191233517ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುರುಡನ ಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಗೋಣಿಬೀಡು ,Work Completion150000149110Sunil Kumar M G(DVLPS8507R)
201233523ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಹಳಿಕೇರೆ ,Work Completion2400023920MOHAMED MA(AHXPM3494J)
211233530ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಮನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಕಲ್ಮನೆ ,Work Completion2500023650M R Sunil(Braps8298a)
221233531ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ದಾರದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2000019850S J Nishanth patel (AUCPN1314Q)
231233543ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊರನಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಹೊರನಾಡು ,Inspection Stage100000H U VIVEKANANDA(AMRPV3067D)
241234301ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಅರಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ., (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 2015-16ಅರಬಲ ,Inspection Stage3800037480Suresh L(BNKPS1848C)
251234315ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ 2015-16ಅರಬಲ ,Action Plan200000 
261234792ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ. 2015-16ಬೈರಾಪುರ ,Work Completion2000019900M B Kubera(DTEPK7412J)
271234805ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಹಾದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 2015-16ಹಾದಿಕೆರೆ ,Work Completion130000129800B Parameeshwarappa(BLUPP1036M)
281234812ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ 2015-16ಬೈರಾಪುರ ,Work Completion130000129800B Parameeshwarappa(BLUPP1036M)
291234927ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಭೈರಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋರನಾಳು ಪಾರಣ್ಣನ ತೋಟದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 2015-16ಬೈರಾಪುರ ,Work Completion188000183630B Parameeshwarappa(BLUPP1036M)
301235091ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000095830Suresh L(BNKPS1848C)
311235123ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 2015-16ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ,Work Completion8400083800Suresh L(BNKPS1848C)
321235130ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 2015-16ಬಂಡ್ರೆ ,Work Completion8400083800Suresh L(BNKPS1848C)
331235157ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಸವಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಬಸವಾಪುರ ,Work Completion8000079830Suresh L(BNKPS1848C)
341235165ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಸವಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ 2015-16ಬಸವಾಪುರ ,Work Completion10000099790Suresh L(BNKPS1848C)
351235175ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಬಸವಾಪುರ ,Work Completion10000099700Suresh L(BNKPS1848C)
361235188ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಶಿವನಿ ಆರ್,ಎಸ್, ಗ್ರಾಮದ ದಾದಿಯರ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ,Action Plan1000000 
371238249ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion8000079840M B Kubera(DTEPK7412J)
381238357ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 2015-16ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion120000112610B.H.RAGHUNATH(AJAPR4157L)
391240919ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ನಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ನಂದೀ ,Adim Approval Stages500000 
401240927ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಗುಳ್ಳದಮನೆ ,Adim Approval Stages1000000 
411240940ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ) 2015-16ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2000019900B.H.RAGHUNATH(AJAPR4157L)
421241000ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೆಣಬಿನಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಶೆಣಬಿನಗುಂಡಿ ,Work Completion6000059800c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
431241036ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ,Work Completion10000099900Umesha G(ABMPU9123D)
441241079ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion9000089970Umesha G(ABMPU9123D)
451242413ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಹೊಸಗಂಗೂರು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಗಂಗೂರು ,Work Completion10000099880T R BASAVARAJ(AWLPB1314M)
461242419ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ. ಕಾಲೋನಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ,Work Completion10000099620M B Kubera(DTEPK7412J)
471242422ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಗಡ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ ,Inspection Stage980000T R BASAVARAJ(AWLPB1314M)
481243788ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ,Work Completion150000149300C LINGARAJU(ACXPL3179Q)
491245385ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಮುದುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಮುದುಗುಂಡಿ ,Work Completion106000105790T POOJARAPPA(ADYPT3364M)
501245393ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ) 2015-16ಮುದುಗುಂಡಿ ,Action Plan200000 
511245495ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ) 2015-16ಬಸವಾಪುರ ,Action Plan200000 
521246124ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವುತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆವುತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ (ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ)Others2013-14(Spilover to 2015-16 )ಆವುತಿ ,Work Completion150000149300JAYANNA AP (AJDPP6216F)
531246442ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಯಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಯಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಹುಯಿಗೆರೆ ,Work Completion4000036900K G Ravi(AYIPR5229A)
541248265ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಚೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಕೆ.ಚೋಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion160000159380M K Aruna(AFDPR9471G)
551251619ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000196780B.H.RAGHUNATH(AJAPR4157L)
561251778ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಕೆಸರುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡೋಜಿರಾವ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2015-16ಕೆಸರುಕೊಪ್ಪ ,Work Completion150000149530B.H.RAGHUNATH(AJAPR4157L)
571251788ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2015-16ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000098960B.H.RAGHUNATH(AJAPR4157L)
581256389ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ,Work Completion10000097600 S BALAKRISHNA (AFWPB0676E)
591257098ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಮೆಣಸೂರು ಪಂ ಜೊಳ್ಳಹಂಕ್ಲು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮೆಣಸೂರು ,Work Completion150000146400EI Shivakuma(BOAPS8440F)
601265190ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೆನ್ನಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಚನ್ನಾಪುರ ,Work Completion132000131800AM Ravikumar(AUCPR7982C)
611265203ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವುದು.Others2013-14(Spilover to 2015-16 )ನೇರಲೇಕೆರೆ ,Work Completion250000249000SRIDHARA N(EATPS7136C)
621265209ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. TSP 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಹುಣಸಘಟ್ಟ ,Work Completion182000181700SRIDHARA N(EATPS7136C)
631265748ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೆಜ್ಜೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2015-16ಗೆಜ್ಜೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion110000106910A S MAHESH(BWHPM2308D)
641271053Construction of Bayalu Ranagamandira at School Yard in Kedigere village in Kadur TqOthers2015-16ಕೆದಿಗೆರೆ ,Work Completion10000099860K C Kanthanaik(ARRPK1461F)
651272830ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರೊಳಗಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2015-16ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148750T POOJARAPPA(ADYPT3364M)
661272847ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2015-16ಕೆ.ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion300000298960T POOJARAPPA(ADYPT3364M)
671272865ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮೃತಾಪುರ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಸಮತಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. 2015-16ಸಮತಳ ,Work Completion5000049670T POOJARAPPA(ADYPT3364M)
681273964ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐ.ಡಿ.ಪೀಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಕ್ಕಡಭುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ,Work Completion10000099500SANDESH H S (DUVPS0069F)
691280347PROTECTIVE WORK TO ETTINAKALLU HALLA FOOT BRIDGE IN BALEKADI VILLAGE OF KERE GP IN SRINGERI TALUKST2015-16ಭಲೆಕಡಿ ,Work Completion10000099700RAJESH DY(BLHPR5411D)
701281325ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ,Work Completion150000147800MAHESH K M(AXDPM0906F)
711286194ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಕಡುಹಿನಬೈಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಟದ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಡಹಿನಬೈಲು ,Work Completion8000079960N M KANTHARAJU(CRPPK7662G)
721286316ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099600C C Devaraja(ALAPD6849D)
731286342ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇಂದಾವರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಇಂದಾವರ ,Work Completion8600085500ISMAIL JABIULLA(ABYPI9034K)
741287530ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು 2015-16ಹುಣಸಘಟ್ಟ ,Work Completion110000109890Vedhamurthy S P (AJJPV9129M)
751299576ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಗ್ರಾಮದ ದಾದಿಯರ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ,Work Completion10000099830Suresh L(BNKPS1848C)
761300097Providing Rangamandira at talaguru village in koove gp mudigereOthers2015-16ಕೊರಡತಲಗೂರು ,Work Completion200000199890B B Majunath(AZVPM9362M)
771301419ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆರೆಸಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆರೆಸಂತೆ ,Work Completion150000148900M K Aruna(AFDPR9471G)
781302196ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಕುರುವಂಗಿ ,Work Completion10000098900M M HEMARAJ(AKWPM3574F)
791302207ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಎಮ್ಮೇದೊಡ್ಡಿ ,Work Completion10000097100c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
801303028ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099900Deepak E(BGGPD0201F)
811304996ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ,Work Completion7400073800RAJESH N SHETTY(BWNPR8686P)
821304998ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳಗಡಿ ಮೊದಲನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧಿOthers2015-16ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ,Work Completion10000098070RAJESH N SHETTY(BWNPR8686P)
831306679ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000398700H M SOMASHEKAR(BXZPS1460B)
841307287ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ,Work Completion6000059600H R Rakesh(AXAPR5775L)
851307475ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ನಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 2015-16ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Work Completion5000049670T R BASAVARAJ(AWLPB1314M)
861307740ಅಮೃತಪುರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಂಟಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅಮೃತಾಪುರ ,Work Completion5000049900AM Ravikumar(AUCPR7982C)
871307908ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಜಾ) 2015-16ಗುಳ್ಳದಮನೆ ,Work Completion10000099890T R BASAVARAJ(AWLPB1314M)
881308489ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಿಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಂದೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕಿಕ್ಕೆರೆ ,Work Completion10000019380G K BALAKRISHNA(AKBPB1052E)
891308520ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿSC2015-16ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ,Work Completion400000399420G H Maralasiddappa(ALXPM7124M)
901310780ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೌಕಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಕೆಸವೆ ,Work Completion4000039990G R NARASIMHAMURTHY(ADTPN7813N)
911310785ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಈಚಲಬೈಲು ರಾಜು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆST2015-16ಭಂಡಿಗಡಿ ,Work Completion7500073290RAJEEV H P(AEKPR0984G)
921310958ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಹೊನ್ನೆಕೂಡಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸಾರಯ ,Work Completion6000057000M TIMMAPPA(AHRPT6972E)
931313634ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099220A P Nagesh(ALPPN9764J)
941315911ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತೇಗೂರು ,Work Completion10000099900JAYANNA AP (AJDPP6216F)
951316005ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮತ್ತಾವರ ,Work Completion386000182100ANANDA(BPRPA5364J)
961316286ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ದೋರನಾಳು ,Work Completion5000049930AM Ravikumar(AUCPR7982C)
971316321ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರೇಕಾನವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಹಿರೇಕಾನವಂಗಲ ,Work Completion10000099660AM Ravikumar(AUCPR7982C)
981317999ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ,ಲಕ್ಯಾ ಗ್ರಾ,ಪಂ ಸಾವ೵ಜನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣOthers2015-16ಲಕ್ಯಾ ,Work Completion133000131500L P Lakshmishachar(ABYPL6674L)
991318568ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರೆನೂರು ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಆರೇನೂರು ,Work Completion10000097990K S NARAYAN GOWDA(AFZPG3401P)
1001319619ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಬನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬನ್ನೂರು ,Work Completion7000066500C H SHIVALINGA(APJPS3690A)
1011321309ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಂಬಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಶಿರವಾಸೆ ,Work Completion7800044480Naveen kumar k NRP(ASQPK1606A)
1021322644ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ರಂಗ ಮಂದಿರ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Inspection Stage10000099600H C Ashwath(AXGPA5873L)
1031322655ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಐ.ಡಿ ಪೀಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣ.SC2015-16ಬಿಸಗ್ನಿಮಠ ,Work Completion10000097790DHARMESH(ARIPD3189L)
1041327697ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಯರದಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000085630K C Kanthanaik(ARRPK1461F)
1051327730ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೇಚಾರಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಳಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ,Work Completion200000193790M O YOGANANDA(AHEPY1481C)
1061328278ತರೀಕೆರೆ ತಾ,ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ). 2015-16ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ,Work Completion10000099680L C JAGADEESH(AHLPJ6298H)
1071328561ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಹುರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಮಕ್ಕಿ ಸಾವ೵ಜನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣSC2015-16ಸಾರಗೋಡು ,Work Completion178000176100ISMAIL JABIULLA(ABYPI9034K)
1081328618ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಳುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲೋಕನಾಥಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಲೋಕನಾಥಪುರ ,Work Completion7000069930K C Yogindra(AFOPY2806B)
1091329075ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಪಂ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Work Completion240000226600R D MAHENDRA(BQEPM4955R)
1101329189ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Adim Approval Stages700000 
1111329211ನ ರಾ ಪುರ ತಾ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಪಂ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Inspection Stage7000066500R D MAHENDRA(BQEPM4955R)
1121329331ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಹುಯಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಣಬೂರು ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಣಬೂರು ,Work Completion10000099900R D MAHENDRA(BQEPM4955R)
1131329945ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Work Completion3000029380C M MOHANKUMAR(BLCPM0559A)
1141330043ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ,Work Completion150000145530H C DASEGOWDA(BBWPD2015E)
1151330990ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ pwd ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಠಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ್ದ್ದಿOthers2015-16ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149870c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
1161331016ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಂಬ್ರಿ ಉಬ್ಬು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199090SRI SUDEER KS(ESFPS9024D)
1171332663ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಸ್ತಿಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆOthers2015-16ಮೆಣಸೂರು ,Work Completion7500072700K O GEORGE(AGHPG2805Q)
1181332677ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion180000179700H M SOMASHEKAR(BXZPS1460B)
1191332714ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೃಂಗೇರಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಣ್ ಕುಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಮರ್ಕಲ್‌ ,Work Completion9000088450ARUN K K(ARMPA2760Q)
1201333108ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಶೇ30 ರ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ,Work Completion2600025200Rushyashringa Hegde(AGDPR3281P)
1211333400ನ.ರಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾ,ಪಂ ಕುಂಬ್ರಮನೆ ಬಿ.ಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇರುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ನಿಮಾಱಣST2015-16ಬನ್ನೂರು ,Work Completion5000049700C H SHIVALINGA(APJPS3690A)
1221333422ನ.ರಾ ಪುರ ತಾ, ಬಿ,ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾ,ಪಂ, ಬಿಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೂಬೇದ ಶೇಕ್ ಮಹಮದ್ ಆಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ನಿಮಾಱಣ.SC2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Work Completion5000045600PRABHAKAR SHETTY(AZAPP4454G)
1231333525ನ ರಾ,ಪುರ ತಾ, ಬಿ.ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭದ್ರಾ ಸ್ಪೂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಂದ ಗಣಪತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Work Completion8000079500GURUMURTHY CR(AIGPG1215K)
1241334126ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಆಲ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣSC2015-16ಆಲ್ದೂರು ,Work Completion7800076300IBRAHIM A U (ABEPI2523B)
1251334202ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಳಗಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೈಸೆಗದ್ದೆ ಕಟ್ಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಅಗಳಗಂಡಿ ,Work Completion2400023900M Abobakar(ACTPA4638F)
1261334241ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೆಕೊಡಿಗೆ ಬಿಳಾಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಿಳಾಲಕೊಪ್ಪ ,Work Completion280000278900M TIMMAPPA(AHRPT6972E)
1271334547ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕದ್ರಿಮಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಕದ್ರಿಮಿದ್ರಿ ,Work Completion10000098000K V SHIVARAJ(CUBPS8684R)
1281334604ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ನಿಮಾಱಣSC2015-16ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion5000045900A K Ismail(AAMPI3571L)
1291334679ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಶಿರವಾಸೆ ,Work Completion5000049900PRAVEEN B L(APWPB0931Q)
1301334709ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಂಬಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಶಿರವಾಸೆ ,Work Completion7800015600K P ABUBAKAR(BDWPA5362F)
1311335235ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ,Work Completion128000127404H C DASEGOWDA(BBWPD2015E)
1321335398ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಳಗಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರೇಶ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸುಂಕ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದಯಂಬಳ್ಳಿ ,Work Completion140000139850HM GANAPAHI(ALBPG1807B)
1331335458ಕೊಪ್ಪ ತಾ ತುಳುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ತುಳುವಿನಕೊಪ್ಪ ,Work Completion100000199920P H Ismail(ACAPI7809K)
1341337390ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಂಗೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಎಮ್ಮೇದೊಡ್ಡಿ ,Work Completion110000106260M K Aruna(AFDPR9471G)
1351337394ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಆಲದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099300c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
1361338624ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ. 2015-16ಸೊಕ್ಕೆ ,Work Completion116000115730A S MAHESH(BWHPM2308D)
1371339746ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯರಂಜಾಳು ಎದುರು ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಧರೇಕೊಪ್ಪ ,Work Completion7000069900H G Devendra(AAJPH7144K)
1381340064ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149300Damdara Shetty(AFRPD6671E)
1391340097ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಂಬಳೆ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಓಡಾಡಲು ರ್ಯಂಪ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಅಂಬಳೆ ,Work Completion5000048700H C DASEGOWDA(BBWPD2015E)
1401340170ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ರೈತಭವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ,Work Completion358000350700H C DASEGOWDA(BBWPD2015E)
1411340215Construction of Compu0nd wall at Nanjappanahalli urdu schol in Keresanthe GP in Kadur TqOthers2015-16ಕೆರೆಸಂತೆ ,Work Completion10000097600M O YOGANANDA(AHEPY1481C)
1421340582ನ.ರಾ ಪುರ ತಾ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಳ್ಳಬೈಲು ಶಾಳೆಗೆ ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಸೀತೂರು ,Work Completion150000142500B S NAGESHA(AJFPN9684D)
1431340892ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹರಿಹರಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣSC2015-16ಹರಿಹರಪುರ ,Inspection Stage1650000BM GANAPAIACHAR(aeupa2613m)
1441340892ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹರಿಹರಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣSC2015-16ಹರಿಹರಪುರ ,Inspection Stage1650000NAGARAJ G ACHAR(AFBPN8944A)
1451340998ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ಅಸಕೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎನ್,ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣು ಕೊಡಿಗೆ ಅಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆSC2015-16ಅಸಗೋಡು ,Work Completion10000099740NAGARAJ G ACHAR(AFBPN8944A)
1461341025ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ದಾಸನಕೊಡಿಗೆ ಕೈಮರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆSC2015-16ಹರಿಹರಪುರ ,Work Completion165000164980NAGARAJ G ACHAR(AFBPN8944A)
1471341036ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮತ್ತಾವರ ,Work Completion386000203700ANANDA(BPRPA5364J)
1481341050ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತೋಗರಿ ಹಂಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ,Work Completion10000082400S Annavelu(AIOPA8745L)
1491341073ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಐ.ಡಿ ಫೀಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಹಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ,Work Completion5800057900K P ABUBAKAR(BDWPA5362F)
1501341117ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಬಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆರಣಗೋಡಿನಿಂದ ಕಸ್ಕೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೋರಿ ನಿಮಾಱಣ.SC2015-16ಬೆರಣಗೋಡು ,Work Completion6800067800B H Sathish(CNKPS3089Q)
1511341140ಕಡೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಗಡಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099900H M SOMASHEKAR(BXZPS1460B)
1521341148Construction of Bayalu Rangamanadira at Hirenallur Kaval in Hirenallur GP in Kadur TqOthers2015-16ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಕಾವಲ್‌ ,Work Completion10000099800M K Aruna(AFDPR9471G)
1531341196ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ನೆರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ನೆರಡಿ ,Work Completion7000068700GOPALA GOWDA V N (BOWPG4937F)
1541341216ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಬಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಚ್ಚಡಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗವಾಡಿಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಓಡಾಡಲು ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಹಚ್ಚಡಮನೆ ,Work Completion4400042800GOPALA GOWDA V N (BOWPG4937F)
1551341222ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಬಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಬಸ್ಕಲ್ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ST2015-16ಬಸಗಲ್‌ ,Work Completion10000099200GOPALA GOWDA V N (BOWPG4937F)
1561341228Construction of Compund wall at Yarehalli village in Hullehalli Gp in Kadur TqOthers2015-16ಯರೇಹಳ್ಳಿ ,Work Completion140000138900BM Malleshappa(ANQPM0164J)
1571341237ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ,Work Completion130000129700c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
1581341240ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಆಲ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಳೆ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಆಲ್ದೂರು ,Work Completion10000099800P N CHIDAMBARA(AMZPC8306L)
1591341254ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಳಕುಳಿ ಕರಿಗರಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕೆಳಕುಳಿ ,Work Completion7500066350G R NARASIMHAMURTHY(ADTPN7813N)
1601341259ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಳುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಟಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆ ರಂಗಮಂದಿರ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಮಾಚಿಕೊಪ್ಪ ,Work Completion10000099810P H Ismail(ACAPI7809K)
1611341264ಕಡೂರು ತಾ, ಚಾಳೆಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ , ಚಾಳೆಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣOthers2015-16ಚಿಕ್ಕಂಗಳ ,Work Completion6000055400H M SOMASHEKAR(BXZPS1460B)
1621341359ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ RAMP ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಬಾಳೆ ,Action Plan790000 
1631342047ಕಡೂರು ತಾ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)Others2015-16ಬಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000142000G S Puttappa(ACXPP3966H)
1641342073ಕಡೂರು ತಾ, ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ಕಂಬದ ರಂಗಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion240000239900G S Puttappa(ACXPP3966H)
1651342113ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.ತೇಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪ0.ರಾ0ಪುರ ಮಹಲಿ0ಗೇಶ್ವರ ರ0ಗಮ0ದಿರ ನಿಮಾ್ಣ.Others2015-16ತೇಗೂರು ,Work Completion10000096500ISMAIL JABIULLA(ABYPI9034K)
1661342424ತರೀಕೆರೆ ತಾ, ಕುಂಟಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) 2015-16ಕುಂಟಿನಮಡು ,Work Completion4100040400 K HANUMEGOWDA (ABQBH6708K)
1671342598ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಅಲ್ಲಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಅಲ್ಲಂಪುರ ,Work Completion10000099400M M HEMARAJ(AKWPM3574F)
1681342656ಕಡೂರು ತಾ, ಉಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ,ಪಂ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಉಳಿಗೆರೆ ,Work Completion300000299590c e manjunath kadur(ALNPM9963A)
1691342901ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಆಲ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ತುಡುಕೂರು ಹ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ರನ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್SC2015-16ಆಲ್ದೂರು ,Work Completion134000132100P N CHIDAMBARA(AMZPC8306L)
1701342928ನ ರಾ ಪುರ ತಾ, ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್Others2015-16ಬಾಳೆ ,Work Completion7900065500B C BASAVARAJ(BJOPB0909H)
1711343173ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹರಿಹರಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.Others2015-16ಹರಿಹರಪುರ ,Work Completion165000162190NAGARAJ G ACHAR(AFBPN8944A)
1721343235ಕಡೂರು ತಾ, ವೈ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕರಿಕಲ್ಲುಹೊಳೆ ವೈ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ವೈ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ,Work Completion200000194000K S Eshwarappa(AAIPE9512D)
1731343366ಕಡೂರು ತಾ, ವಿ.ಯರದಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.SC2015-16ವಿ.ಯರದಕೆರೆ ,Work Completion10000097470K S Eshwarappa(AAIPE9512D)
1741343601ಕಡೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾ,ಪಂ ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಕಾಱರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಮಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4000039890Umesha G(ABMPU9123D)
1751343810ಕೊಪ್ಪ ತಾ, ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ , ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ,Work Completion7000069000K PRAKASH(APZPK3037K)
1761344391ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಱಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ,Work Completion10000099900M M HEMARAJ(AKWPM3574F)
1771345131ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಂಪಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರಮ್ಮನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣ.Others2015-16ಹಂಪಾಪುರ ,Work Completion150000149800H Onkarappa(AAGPO1615D)
1781346571ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಣಕಲ್ ಪ್ರ.ಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಣಕಲ್‌ ,Work Completion300000299970MOHAMED MA(AHXPM3494J)
1791346650ಕಡೂರು ತಾ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149500P M PRATHEEPA(BIZPP9708G)
1801346936ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊರನಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೊರನಾಡು ,Work Completion100009635H U VIVEKANANDA(AMRPV3067D)
1811348398ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂದೂರು ರಂಗಮಂದಿರ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುಡುOthers2015-16ಹೆರೂರು ,Work Completion620000602370Deepak Y S(ATCPD4769Q)
1821348636ತರೀಕೆರೆ ತಾ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾಱರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ನಾರಾಯಣಪುರ ,Work Completion209000208680A S MAHESH(BWHPM2308D)
1831348907ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಬಾಣೂರು ,Work Completion150000103700C M MOHANKUMAR(BLCPM0559A)
1841349421ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ 2015-16ನಾರಾಯಣಪುರ ,Action Plan2090000 
1851349709ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದುSC2015-16ಬಿ.ಕಣಬೂರು ,Work Completion5000049980WATER WORLD SERVICE(AVJPR1287N)
1861350268ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲೀಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ತಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಹುಲಿಕೆರೆ ,Work Completion7500074800C M MOHANKUMAR(BLCPM0559A)
1871352043ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧಗಂಗಾ ಘಟಕ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099800H Onkarappa(AAGPO1615D)
1881352052ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಂದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಓಡಾಡಲು RAMP ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ,Work Completion3000029700S H RAVIKUMAR(AGHPR0559E)
1891352057ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಂದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕರಲು ಓಡಾಡಲು RAMP ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ,Work Completion3000029300S H RAVIKUMAR(AGHPR0559E)
1901354535ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಕುಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2015-16ಕರಕುಚ್ಚಿ ,Work Completion10000099760L C JAGADEESH(AHLPJ6298H)
1911357698ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಿರಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಱಜನಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಮಳಲೂರು ,Work Completion10000099900JAYANNA AP (AJDPP6216F)
1921358861ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ವಗ್ಗಡೆ ,Work Completion7000069600MS Ravi Borewels(AFGPR3718B)
1931360474ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ, ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ,ಪಂ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ.Others2015-16ಧರೇಕೊಪ್ಪ ,Work Completion5100050900VINAY(AUGPV0816R)
1941361707ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199600H M SOMASHEKAR(BXZPS1460B)